Aktualności, Covid-19

Po Świętach nie zwalniamy

Przedstawiamy Wam kilka informacji z naszych ostatnich wyjazdów i działań podjętych w związku z ochroną najuboższych mieszkańców Poznania.

Za nami 10 wyjazd ambulansu na teren byłych ogródkach działkowych zamieszkałych przez imigrantów romskich z Rumunii. Dzięki Waszemu wsparciu możemy reagować na bieżące potrzeby dotyczące kwestii zdrowotnych, za co bardzo Wam dziękujemy! Zrzutka umożliwiła m.in. objęcie działaniami profilaktycznymi, wsparciem medycznym i podstawową pomocą pediatryczną osoby najbiedniejsze, oraz zapewnienie lepszej ochrony nas samych (zakup kombinezonów).

W obliczu pandemii COVID-19 wykonujemy podstawowe działania profilaktyczne (mierzymy temperaturę ciała oraz przekazujemy społeczności informacje o zmieniającym się prawie) oraz szereg działań dodatkowych. Prowadzimy pogłębione wywiady ze społecznością, organizujemy działania o charakterze medycznym w postaci zmiany opatrunków, przyjazdów lekarki, która prowadzi podstawowe konsultacje dla osób tego potrzebujących. Z pomocy „ambulansu” skorzystały osoby starsze oraz mamy z dziećmi do drugiego roku życia.

Postanowiliśmy, że konieczne jest wykonywanie naszej pracy z większą świadomością kontekstu sytuacji i specyfiki grupy, dlatego jeździ z nami osoba znająca język Rumuński, która jednocześnie dostarcza materiały edukacyjne dzieciom uczęszczającym do szkoły podstawowej. Wszystkie działania dodatkowe, będące poza finansowaniem z UM realizujemy przy współpracy z Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów.

Taki sposób pracy pozwala na uzyskanie lepszej diagnozy i sprofilowanie kolejnych działań o charakterze medycznym.

W sobotę następny wyjazd – będziemy Was informować na bieżąco.