RAtuję bo potrafię

Kursy i szkolenia Pierwszej Pomocy​

Fundacja Akceptacja w ramach wolontariatu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy „Ratuję, bo potrafię!” prowadzi kompleksowe działania w zakresie propagowania umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz upowszechniania dostępności do automatycznej defibrylacji.

Regularnie prowadzimy kursy i warsztaty pierwszej pomocy, od kilkugodzinnych warsztatów po kilkudniowe, certyfikowane szkolenia.

Bierzemy udział w piknikach, festynach i innych wydarzeniach, gdzie zapoznajemy z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy.

CERTYFIKOWANE MIĘDZYNARODOWE KURSY PIERWSZEJ POMOCY
PAŃSTWOWE KURSY PIERWSZEJ POMOCY

W ramach odpłatnej działalności statutowej prowadzimy certyfikowane kursy pierwszej pomocy w Centrum Szkoleniowym Akceptacja.

Do dyspozycji kursantów są dwie sale (wykładowa i ćwiczebna) o łącznej powierzchni blisko 80 m2. Centrum posiada też wydzieloną przestrzeń na wolnym powietrzu, na której wykonywane są symulacje ewakuacji poszkodowanego z samochodu.

Podczas kursu pracujemy z profesjonalnym sprzętem ćwiczebnym:

👉 Fantom głowy do intubacji (umożliwia praktyczną naukę płytkiej intubacji za pomocą urządzeń nagłośniowych do przyrządowego udrażniania dróg oddechowych).

👉 Fantom Brayden PRO z zaawansowanym systemem informacji zwrotnej (umiejscowienie dłoni, jakość ucisków, tempo, ilość powietrza wtłaczanego podczas oddechów zastępczych, relaksacja klatki piersiowej).

👉 Komplet fantomów Leardal QCPR (dorosły, dziecko i niemowlę) z elektronicznym systemem informacji zwrotnej.

👉 Realistyczny symulator AED medycznego modelu IPAD (jednego z najpopularniejszych AED na rynku, charakteryzujących się jednym z najszybszych czasów reakcji).

👉 Samochód osobowy przeznaczony do realistycznych symulacji ewakuacji poszkodowanych z pojazdów oraz oceny stanu poszkodowanych w pojazdach.

Nasza kadra to doświadczeni praktycy - ratownicy medyczni z ponad 20-letnim stażem pracy w systemie PRM oraz jedna z kilku w Polsce trenerek międzynarodowych instruktorów w systemie Emergency Primedical Service akredytowanym przez International First Aid Certification Centre.

WARSZTATY

Podczas warsztatów mających na celu przybliżenie działania AED za każdym razem przedstawiany jest cały podstawowy algorytm postępowania w przypadku stania się świadkiem wystąpienia Stanu Zagrożenia Życia.

Dzięki temu Program ten w pełni realizuje zadania szkoleniowe w zakresie podstawowych czynności udzielania pierwszej pomocy, w tym podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS – Basic Life Support – Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne).
Uczymy zasad użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego.

ZAPISY NA STRONIE
www.akceptacja.org.pl/nzozakceptacja

DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIA?

>> Uczymy dzieci, dorosłych i seniorów

>> Oferujemy szkolenia dla asystentów osób z niepełnosprawnościami

>> Szkolimy wolontariuszy pracujących z osobami zagrożonymi społecznym wykluczeniem i przewlekle chorymi

>> Specjalizujemy się w warsztatach udzielania pierwszej pomocy kobietom w ciąży i niemowlakom,

>> Prowadzimy szkolenia udzielania pierwszej pomocy osobom pod wpływem środków odurzających

>> Uczymy jak udzielać pierwszej pomocy pacjentom poradni stomatologicznych
Posiadamy niezbędne kwalifikacje (Wolontariat prowadzą certyfikowane Ratowniczki Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) i sprzęt ratowniczy, w tym półautomatyczny defibrylator zewnętrzny.

Wiedza o udzielaniu pierwszej pomocy

Podstawy udzielania pierwszej pomocy przedszpitalnej są tym, co każdy umieć powinien.

W dużych ośrodkach miejskich wiele inicjatyw, niekiedy wpisujących się w Program Powszechnego Dostępu do Defibrylacji, sprawia, że dostęp do tej wiedzy jest prosty.

Mimo to, stale słyszy się o sytuacjach, gdy świadkowie nagłego zdarzenia nie udzielają pierwszej pomocy osobie, u której nastąpiło zatrzymanie krążenia. W ten sposób redukują szanse ofiary na przeżycie praktycznie do zera.

Sytuacja w małych miastach, oddalonych od dużych ośrodków miejskich jest jeszcze trudniejsza.

Brak Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych powoduje, że temat defibrylacji jest praktycznie nie poruszany na nielicznych spotkaniach poświęconych pierwszej pomocy.

Brak jest świadomości o tym, jak ważne jest szukanie możliwości pozyskania takich urządzeń przez społeczności lokalne.

Ograniczone zasoby powodują, że edukacja w zakresie pierwszej pomocy jest bardzo nieefektywna, przede wszystkim z powodu małej dostępności.

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy w przypadku Nagłego Zatrzymania Krążenia (NZK) jest tym bardziej cenna, że zwłaszcza w przypadku małych miejscowości czy wiosek, czas dojazdu zespołu ratowniczego bardzo się wydłuża i jest o wiele dłuższa niż w dużych ośrodkach, jak Poznań, gdzie i tak nie zawsze zespół jest w stanie przybyć na czas.

Świadomość o tym, jak skutecznym jest udzielanie pomocy z pomocą defibrylatora AED w opinii organizacji, które na terenie całego kraju wcielają w życie ten Program (m. in. Fundacja AED Projekt z Krakowa, z którą współpracujemy), przyczynia się do uruchamiania wśród społeczności lokalnej inicjatyw mających na celu wyposażenie OSP lub w centralnym, łatwo dostępnym dla mieszkańców miejscu, urządzeń AED.

Skuteczność udzielenia pierwszej pomocy jest niezwykle ważna w pierwszych minutach po stwierdzeniu NZK, gdzie czas reakcji oraz rozpoczęcia RKO jest decydujący dla przeżycia ofiary.

Nie ma ani lepszego ani gorszego czasu na uczenie udzielania pierwszej pomocy. Każdego dnia każdy z nas może stać się świadkiem sytuacji, w której stanie przed wyzwaniem udzielenia pierwszej pomocy.

Warto w tym miejscu zadać sobie pytanie, czy w tym momencie, gdybym była/był świadkiem takiej sytuacji, wiedziałabym/wiedziałbym, jak postąpić.

My znamy odpowiedź na to pytanie, która nawet w przypadku osób, które w przeszłości uczestniczyły w kursach pierwszej pomocy, często jest negatywna.

Dla wyrobienia nawyków konieczna jest powtarzalność, dlatego w naszej opinii każdy czas jest dobry, by tą wiedzę nabywać lub ją utrwalać.