Aktualności, napisali o nas, Pierwsza Pomoc

Pierwsza Pomoc w Masz Głos

Pierwszy wrześniowy weekend zaczęliśmy od szkolenia pierwszej pomocy dla uczestników akcji Masz Głos

https://www.facebook.com/maszglos/photos/a.317628450487/10157652367840488/?type=3&eid=ARD9_QC8NRooDuTLDwYJNElasyL_fSfV-pJkIg5H70ty3F7BbpyIgfAtkjCQc6Uyye5NTz_nUtL9nuPe&xts%5B0%5D=68.ARA3nPKB4Bw6sEBLAfQl5YMfjHJRrZrKpo_4SZhFeYtnyaaRJUFlMS2rG9trEXtBmHK1YBi6t22EgdIpCEl2MyFgWQT_7Jhv-XbMCKVQ2WoWWsmccr6HhxsB9AHYNo36pFDvQc9ZR5Aquwub6bgVZ4KpKdU7F2-6MdlMYMrKreO87_5LdM7matykPl8twfrUxgTgctzlehMDeYTMruByKjIImcWqTAno0U3AHpjr_QkGOfZs-uqj7Ap0-bN_0S31AxWYz8T9XhSbPDmLWnxU9ybEnB_RuAePuOh1ZVAImPCxfMyF4CT8vo7iKrQij2A&tn=EHH-R