Pierwsza pomoc przedmedyczna dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi

Podręcznik nie jest kompletnym programem nauczania pierwszej pomocy przedszpitalnej. Prezentuje różnice w wykonywaniu poszczególnych algorytmów uwzględniające specyfikę poszczególnych niepełnosprawności.

Dlatego dla przeprowadzenia pełnego podstawowego kursu pierwszej pomocy przedszpitalnej, konieczne jest prowadzenie zajęć według standardowego programu nauczania stosując w poszczególnych jego elementach rekomendowane w tym podręczniku sposoby postępowania.

W tym podręczniku prezentowane są trzy niepełnosprawności ruchowe: spastyka, amputacje kończyn dolnych i SMA.

Każdy rozdział poświęcony danej niepełnosprawności zawiera jej krótką charakterystykę, a następnie prezentuje  poszczególne algorytmy postępowania za pomocą materiału fotograficznego.

Uzupełnieniem prezentowanych treści są prezentacje wideo, do których link znajduje się na końcu każdego rozdziału poświęconego danej niepełnosprawności.

Podręcznik przeznaczony jest dla osób z wymienionymi niepełnosprawnościami, ich asystentów, którzy przeszli podstawowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedszpitalnej oraz jako materiał pomocniczy dla instruktorów, którzy prowadzić będą szkolenia dla asystentów według własnych programów nauczania.

MATERIAŁY

PORADNIKI VIDEO KLIKNIJ

SCENARIUSZE KURSÓW DLA INSTRUKTORÓW

>> Amputacje POBIERZ

>> Spastyka POBIERZ

***

Podręcznik powstał jako efekt testowania innowacji społecznej Podręcznik – Pierwsza Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi” w ramach inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.