Aktualności, aktualności trans, Projekty

Patronat

Nasza fundacja objęła patronatem badanie prowadzone na Uniwersytecie w Bremie przez panią Joannę Chojnacką.

Fragment opisu projektu :

[…]Szukam osób trans*, które blogują, vlogują i/lub byłyby gotowe udzielić mi wywiadu lub nawiązać dłuższą współpracę. Oczywiście, gwarantuję pełne poszanowanie prywatności, anonimizacji danych i standardów etycznych.
Szczegóły poniżej.
Uważam, że z całego spektrum LGBTQ+ najmniej uwagi poświęca się osobom trans*. Myślę również, że w rozmowach z nimi podejmowanych brakuje właśnie tego pytania, czym jest właściwie kobiecość/męskość? Co to właściwie oznacza, być kobietą czy mężczyzną? Wskazówki ku odpowiedziom na te pytania kryją się w narracjach, historiach codziennego życia, opowieściach o
zwykłych, małych i dużych wydarzeniach, niekoniecznie związanych z tranzycją.
Dlatego bardzo ważnym źródłem są dla mnie blogi i vlogi/kanały youtube osób trans*, i to jest moja pierwsza prośba do Was: o adresy www i kontakty do ich autorek/ów – blogerek/ów i vlogerek/ów.

Druga, o wiele większa prośba wiąże się z formatem, jaki chcę nadać prowadzonym badaniom. Bardzo wierzę w pracę naukową, która nie tylko opisuje, ale również stara się zmieniać zastaną rzeczywistość – połączenie badań z działalnością aktywistyczną. Jeśli zdecydujecie się na współpracę ze mną, poproszę o wywiad lub serię wywiadów, które staną się źródłem wiedzy. Ale będę również pytać o Wasze potrzeby i oczekiwania dotyczące interpretacji tej wiedzy i sposobów jej prezentowania i wykorzystania. Poproszę o pomoc przy analizie Waszych blogów/vlogów i wywiadów, i nigdy nie narzucę własnego zdania ani nie opublikuję żadnych wyników bez Waszej wiedzy i zgody. Zależy mi na tym, aby moja praca nie była postrzegana jako wykorzystanie Waszych historii i doświadczeń do rozwoju własnej kariery. To ma być wymiana, z której Wy również skorzystacie[…]

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.