Aktualności

Organizacje LGBT w Polsce: działalność, finansowanie, sieci powiązań

Już wiadomo, po co zostaliśmy wezwani do udostępnienia informacji o wykorzystaniu środków publicznych (opis poniżej)

https://akceptacja.org.pl/dostep-do-informacji-publicznej/

Akurat ukazał się raport

http://mamaitata.org.pl/wiadomosci/organizacje-lgbt-w-polsce-dzialalnosc-finansowanie-sieci-powiazan

Wypowiedzi naszej Prezes zostały wybrane w sposób tendencyjny. To, że w wielu sytuacjach mamy inny punkt widzenia niż inne organizacje LGBT nie jest dowodem na to, że bezkrytycznie krytykujemy ich działania.

Autorzy raportu dopuścili się też niedbałości, gdyż informacja

2. Finansowanie ● Fundacja nie publikuje sprawozdań finansowych.

Mija się z prawdą

https://akceptacja.org.pl/sprawozdania/