Aktualności, aktualności trans, Zapowiedzi "dla osób trans"

Nowa forma wsparcia, psychologicznego i profilaktyki zdrowia, dla osób LGBTQIA

Od listopada wprowadzamy nową formułę wsparcia psychologicznego.

Dzisiaj prezentujemy ofertę wsparcia dla osób nieheteronormatywnych i ich bliskich

Kończymy prowadzenie grupy wsparcia dla osób transpłciowych, gdyż nasze kilkumiesięczne doświadczenia pokazały, że z naszej oferty wsparcia korzystają osoby, które potrzebują innej formy, niż grupa wsparcia, dlatego formalizujemy nasze działania, które skierowane są na indywidualnego odbiorcę – działania te to kompleksowe wsparcie w procesie tranzycji oraz konsultacje psychologiczne.

Wprowadzając zmiany, poszerzamy też grupę odbiorców. Nasza oferta konsultacji psychologicznych kierowana jest nie tylko do osób transpłciowych, ale do wszystkich osób nieheteronormatywnych i ich bliskich

Konsultacje psychologiczne dla tej grupy prowadzone będą w każde dwa pierwsze wtorki miesiąca (konieczna jest rejestracja – formularz poniżej

https://docs.google.com/forms/d/1wHTAwZKB6PWPJysC-9YG-IcDqBgRihi67ulVnM-qNXM/edit

Dodatkowo, w miejsce grupy wsparcia, w listopadzie zostanie uruchomiona grupa samopomocowa. Jej formuła będzie otwarta. Mając już własną siedzibę, planujemy udostępnić ją w miarę potrzeb -raz, dwa razy w miesiącu na otwarte spotkania dla środowiska osób LGBTQIA. Niedługo podamy pierwszy termin takiego spotkania.

Kolejną formułą wsparcia dla osób nieheteronormatywnych będzie Dzień Badań Profilaktycznych (płatnych), podczas którego bez skierowania, z pełnym poszanowaniem tożsamości płciowej i/lub orientacji psychoseksualnej, będzie można poddać się kompleksowym badaniom profilaktycznym w dwóch obszarach – badania profilaktyki chorób wewnętrznych (USG) i badania profilaktyki chorób krążenia (EKG, cholesterol, glukoza, kwas moczowy, puls, ciśnienie).

Listopadowy termin to środa – 27 listopada (formularz zgłoszeniowy poniżej)

https://docs.google.com/forms/d/1CWv9PyCSNNtFVVmAc7VVwXtuTZMAiOtxwkWu0ulY5Y0/edit