Aktualności

Nie stoimy w miejscu

Ukraina oficjalnie przyjęła standardy WPATH dotyczące opieki nad osobami trans . Po Protokole korekty płci to drugi ważny dokument. Praktycznie to tylko teoria, bo w Ukrainie nie ma prawie medyków, którzy specjalizują się w kwestiach osób trans, nie ma ani jednego chirurga, który wykonuje operacje korekty płci, ale fakt posiadania oficjalnych standardów to i tak dużo. Nasza Prezeska będzie miała niedługo spotkanie z szefową Kohorty, ukraińskiej organizacji wspierającej osoby trans, która uczestniczyła w procesie wdrożenia tych standardów. Dziś, podczas spotkania z koordynatorką Kohorty we Lwowie, rozmawiały o możliwości współpracy i wymianie doświadczeń. Pretekstem do spotkania stała się nasza publikacja „Komunikacja transgraniczna z pacjentem trans” wydana w ramach projektów Americares i Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Już w marcu planujemy pierwsze robocze spotkanie.

To praktycznie pierwsze dzialanie, jakie podjęliśmy po zakończeniu realizacji projektu Transpomocnika. Dzisiaj, podczas spotkania we Lwowie, mieliśmy okazję przekonać się, ile sobie wzajemnie możemy przekazać i jak nasze doświadczenia, wiedza i zasoby, jakie zebraliśmy w czasie realizacji projektu „Transpomocnika medycznego” mogą przysłużyć się do tworzenia skutecznuch rozwiazan wsparcia dla osób trans po obu stronach granicy.

Alliance.Global Lviv

Cohort NGO/Когорта ГО