Aktualności, Covid-19

Nam pomagają, my pomagamy, pomagamy innym, by oni mogli pomagać kolejnym. Łańcuch Dobra, łańcuch Dobrych Serc.

W taki sposób uhonorowaliśmy 14 kwietnia nieoficjalny Dzień Bezdomnego

„Podobnie jak na palecie artysty, w naszym życiu jest taki kolor, który nadaje mu sens i budzi uśmiech na twarzy drugiego człowieka. Jest to kolor dobroci.
Bezinteresowna pomoc to bardzo cenny dar, jaki człowiek ofiaruje drugiemu człowiekowi nie oczekując nic w zamian.”
Po raz kolejny doświadczyliśmy tego dobra – dziękujemy Fundacji Akceptacja za przekazanie Stowarzyszeniu MONAR WCPB maseczek ochronnych❤️❤️❤️