Aktualności, Covid-19

My nie wykluczamy! My świadomie pomagamy!

Oprócz szeregu działań finansowanych dzięki Waszemu wsparciu realizujemy zlecenie, które otrzymaliśmy od Urząd Miasta Poznania, w związku z trwającą pandemią COVID-19.

W tym przypadku zakres powierzonych nam zadań obejmuje: wykonanie podstawowej diagnozy, monitoring i przekazywanie społeczności romskiej informacji dotyczących COVID-19.

Dziś badanie polegające na pomiarze temperatury ciała przy pomocy termometrów elektronicznych, wykonując je metodą chodzenia „od domu do domu”, zrealizowali studenci Studenckie Koło Pielęgniarstwa przy PTP – oddział Wielkopolski

Fundacja Akceptacja jest miejscem pozyskiwania cennej praktyki, nie tylko w zakresie działań o charakterze medycznym, ale również antydyskryminacyjnych. Dzięki naszemu doświadczeniu uczymy, jak świadomie współpracować ze społecznościami wykluczonymi i w środowisku wielokulturowym.

My nie wykluczamy! My świadomie pomagamy!