Aktualności, Projekty, Wydarzenia

Mobilny punkt porad podczas akcji Zupa Wolności

Dzięki dotacji otrzymanej latem z Fundacji Batorego mogliśmy znacznie rozszerzyć zakres wykonywanych działań. 23.11.2020 karetka zakupiona w ramach programu wsparcia Batorego była wykorzystana w celu zapewnienia dostępu do badań medycznych osobom w kryzysie bezdomności. Załoga Fundacji uczestniczyła w akcji realizowanej pod hasłem Zupa Wolności, polegającej na cotygodniowym rozdawaniu posiłków osobom bezdomnym i ubogim na dworcu w Poznaniu.

Nasz ambulans pełnił funkcję Mobilnego Punktu Porad, który nie wyklucza ze względu na brak ubezpieczenia, czy bezdomność… Z pomocy skorzystały trzy osoby.

Tego samego dnia, realizowaliśmy również transport osoby zamieszkałej w ośrodku Markot w Rożnowicach. Bardzo dziękujemy za wsparcie, zaufanie, udzielane nam rady i otwartość na współpracę!

Akceptacja, znaczy współpraca i brak wykluczeń! Organizujemy i wspierajmy się dalej!

* Działania skierowane dla osób w kryzysie bezdomności dofinansowane są przez Miasto Poznań