MOBILNY AMBULANS

W ramach projektu z zakresu zdrowia dla uchodźców oraz obywateli Ukrainy finansowanych ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) przy wsparciu Miasta Poznania

nasza fundacja prowadzi:

Mobilny ambulans medyczny – pomoc lekarską i pielęgniarską wraz z obsługą w języku ukraińskim dojeżdżającą do miejsc zamieszkania i pobytu dzieci wymagających pilnych interwencji medycznych.

Pomocą obejmujemy także miejsca noclegowe, w których przebywają osoby z Ukrainy, jak i miejsca, gdzie udzielana im jest pomoc rzeczowa.

Zakres świadczonych przez nas usług

Usługa polega na wyjeździe ambulansu z ekipą medyczną w celu zebrania wywiadów, ocenie potrzeb w zakresie diagnostyki, przeprowadzenia badań laboratoryjnych albo na miejscu, albo – jeśli zajdzie taka potrzeba – w ambulatorium Realizatora (nie wszystkie testy można robić w terenie).

Pacjenci będą mieli zapewnioną konsultację wyników badań laboratoryjnych i zebranych wywiadów medycznych z zespołem lekarzy, wstawienie diagnoz wraz z receptami. W przypadku braku środków finansowych na leki Realizator może wykupić pacjentowi zalecane lekarstwa.

W ramach dodatkowej pomocy dostępne będą konsultacje dermatologiczne.

Każdy pacjent otrzyma zalecenia w kwestii wdrożenia leczenia.

W uzasadnionych przypadkach Realizator zapewnia dowóz pacjenta do szpitala na Izbę Przyjęć lub na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

W ramach badań diagnostycznych prowadzone będą następujące badania:

 • Syphilis test
 • Anti-HCV TEST
 • Anti-HIV 1/2 TEST
 • Kwas moczowy
 • CRP (C-reactive protein)
 • 2019-nCoV RBD Antibody Test
 • KORONAWIRUS 2019-nCoV ANTIGEN
 • Płodność
 • Estradiol (E2) Rapid Quantitative Test
 • Cukrzyca
 • HbA1c
 • Glukoza
 • Układ krzepnięcia
 • D-Dimer
 • Lipidograma
 • Cholesterol (pełny, HDL i LDL)
 • Trójglicerydy
 • EKG spoczynkowe – 12 odprowadzeń
 • Czynność tarczycy (TSH)

Stacjonarne ambulatorium znajduje się w siedzibie Fundacji Akceptacja ul. 28 Czerwca 1956 r. 149 Poznań

Ambulatorium przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 9:00-14:00 oraz 15:00-18:00  

Rejestracja na badania pod nr telefonu: 577 223 343  

Pod tym numerem telefonu można też zgłaszać wizyty domowe