Mobilny ambulans HIV

Dzięki wsparciu finansowemu z dwóch źródeł: program Pozytywnie Otwarci oraz Mały Grant Miasta Poznań, Fundacja Akceptacja prowadzi w Poznaniu i okolicach profilaktykę HIV/AIDS.

POTRZEBA DZIAŁANIA

Pomimo, że mamy w Polsce sprawnie działającą sieć Punktów Konsultacyjno-
Diagnostycznych, wiele osób żyjących z HIV nie ma świadomości zakażenia i w ogóle nie
zdaje sobie sprawy z zagrożenia wirusem, który – o ile osoba seropozytywna nie podda się
terapii– może być bardzo groźny dla zdrowia i życia.

A przecież dziś HIV można skutecznie leczyć. Fundacja Akceptacja dociera z wiedzą i testami do osób, które inaczej nie miałyby szansy na poznanie stanu swojego zdrowia.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

W ramach projektu podjęte zostały trzy różne formy wyjścia z profilaktyką HIV/AIDS:

  1. Testowanie bezpośrednio w środowisku (pustostany, miejsca gromadzenia się osób).
  2. Testy w ośrodkach (hostelach dla osób bezdomnych).
  3. Testy w ramach inicjatyw wspierających osoby w kryzysie).

Wyjście w teren poprzedził cykl warsztatów i spotkań roboczych, w ramach których kadra organizacji poznała najnowszą wiedzę w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz sposoby pracy w grupie docelowej.

Doświadczenia zabrane podczas tych działań spowodowały, że rozszerzyliśmy zakres testów o HCV i kiłę (syfilis).

W ramach tych spotkań uczestniczyliśmy m.in. w działaniach warszawskiej organizacji prowadzącej
profilaktykę HIH/AIDS w oparciu o Campera (Fundacja Edukacji Społecznej).

PRZEBIEG PROJEKTU

Testowanie rozpoczęliśmy w ramach inicjatywy Zupa Wolności, którą wspieramy medycznie już od
ponad dwóch lat.

Po kilku wyjazdach uznaliśmy, że konieczne jest wyodrębnienie naszego działania i
nie łączenie go z innymi inicjatywami. W ten sposób z zaangażowaną do współpracy terapeutką
uzależnień, wdrożyliśmy pilotażowo sposób, w którym połączyliśmy doświadczenia warszawskiego
campera i naszego streetworkingu medycznego.

Ustaliliśmy pierwszą propozycję miejsca, z którego będziemy startować co tydzień (dla tego działania przeznaczyliśmy jeden wyjazd w tygodniu). W tym miejscu (obecnie jest to Dworzec Zachodni w Poznaniu) dyżurujemy przez pół godziny, potem udajemy się w znane nam miejsca (korzystamy tu także z informacji pracowników MOPR), w których mogą przebywać osoby zagrożone zakażeniem lub chore.

W trakcie tych działań prowadzimy też dystrybucję materiałów jednorazowych, wzorując się na
rozwiązaniu warszawskiego Campera. Przewidujemy, że to działanie, z czasem, stanie się
najważniejsze, dlatego, mając na uwadze termin końca tego projektu, postaraliśmy się zapewnić
środki na jego kontynuację w tej formie do końca roku. Uzyskaliśmy z Urzędu Miasta Mały Grant w
wys 10 tyś zł, który pozwoli kontynuować to działanie.

Drugim działaniem, jakie realizujemy, i które także, dzięki Małemu Grantowi, będziemy kontynuować,
są testy bezpośrednio w ośrodkach. Podczas jednej wizyty testujemy od 10 do 20 osób.

Nasza terapeutka z każdą z tych osób prowadzi wywiad i rozmowę edukacyjną, a nasza pielęgniarka
przeprowadza testy. 

W naszej ocenie, obserwując reakcje osób, widać potrzebę tego działania, gdyż to właśnie wiedza terapeutki pozwala dostarczyć osobom testowanym wiedzę, jakiej w danym momencie najbardziej potrzebują.

W przyszłym tygodniu przeprowadzimy jeszcze pilotażowo kolejny sposób, tym razem w Warszawie,
gdzie na prośbę organizacji, która pracuje w dwóch lokalizacjach w warszawie z osobami w kryzysie
bezdomności, oraz, korzystając z autobusu, przewozi e do ośrodków, zorganizujemy kilkugodzinną
akcję testowania dla ich beneficjentów.

Kluczowe dla skuteczności wdrażanych rozwiązań jest zapewnienie ciągłości procesu testowania,
gdyż okienko serologiczne to 3 miesiące. Oznacza to, że osoby powinny być testowane co 3 miesiące lub, przy stwierdzeniu podczas testowania, że w czasie ostatnich trzech miesięcy były zachowania
ryzykowne, poddać się testom po okresie 3 miesięcy od tych zachowań.

Projekt wspierany przez Pozytywnie Otwarci i Miasto Poznań