Pomoc materiałowa dla nieuleczalnie i przewlekle chorych dzieci i młodzieży

W ramach projektu z zakresu zdrowia dla uchodźców oraz obywateli Ukrainy finansowanych ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) przy wsparciu Miasta Poznania

nasza fundacja prowadzi:

Pomoc materiałowa (drobny sprzęt rehabilitacyjny, suplementy, materiały sanitarne) dla przewlekle i nieuleczalnie chorych dzieci i młodziezy z Ukrainy

Stacjonarne ambulatorium znajduje się w siedzibie Fundacji Akceptacja ul. 28 Czerwca 1956 r. 149 Poznań

Ambulatorium przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 9:00-14:00 oraz 15:00-18:00  

Zgłoszenia zapotrzebowania pod nr telefonu: 577 223 343