Miejsca, gdzie stosowane są nasze rozwiązania

Transpomocnik dla studentów kierunków medycznych


 • Temat pacjenta transpłciowego jest obecny przede wszystkim na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, gdzie omawiany jest w ramach przedmiotu „wielokulturowość w medycynie”
 • Z tematem pacjenta trans napewno do końca 2023 roku zapoznali się studenci następujących kierunków UMB:
  • położnictwo
  • pielęgniarstwo
  • radiologia
  • dietetyka
  • laryngologia
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – studenci Koła Naukowego Etyki i Bioetyki oraz kadra naukowa. Podczas zajęć prezentujących podręcznik udział brali studenci i kadra nast epujących kierunków:
  • lekarski
  • położniczy
  • pielęgniarski
 • Wyższa Szkoła Naukowa o Zdrowiu – podczas zajęć w ramach przedmiotów pierwsza pomoc przedmedyczna i podsatwy ratownictwa medycznego z zagadnieniami pacjenta trans w kontekście pacjenta odmiennego kulturowo zapoznali się studenci kierunków:
  • pielęgniarstwo
  • fizjoterapia
  • kosmetologia
 • Uniwersytet w Siedlcach – w ramach spotkania prezentującego temat pacjeta transpłciowego zorganizowanego przez Bibliotekę Główną UwS, z zagadnieniem zapoznali się studenci kierunków:
  • ratownictwo medyczne
  • pielęgniarstow
  • położnictwo
  • oraz kadra biblioteki oraz wykładowcy
 • Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny – we wspłpracy z organizacją Alliace Global Lviv zorganizowane został spotkanie ze studentami oraz dwoma wykładowcami dwóch kierunków:
  • lekarskim
  • epidemilologicznym.
 • Na spotkaniu zaprezentowano nasz podręcznik o komunikacji transgranicznej oraz omówiono możliwości skorzystania z polskich rozwiązań (pacjent wielokulturowy w medycynie) w procesie edukacji studentów kierunków medycznych w Ukrainie.

Lista bibliotek, do których zostały przekazane publikacje drukowane:

 • 2 egzemplarze → Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
 • 2 egzemplarze → Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków

po 1 egzemplarzu bibliotekom:

 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Idziego Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin,
 • Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. Jana Matejki 32/38, 90-237 Łódź
 • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń
 • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań,
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
 • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław
 • Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
 • Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego,  ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
 • Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk.
 • Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,  ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole
 • Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok

Transpomocnik dla medyków

Wyzwania pracy z pacjentem transpłciowym zostały omówione z następującymi podmiotami i indywdualnymi praktykami

 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i położnych w Białymstoku
 • Indywidualna praktyka położnicza – porody domowe, Agnieszka Szyszko, Białystok
 • NZOZ Medyczna Akceptacja
 • POSUM Poznań
 • Indywidualna praktyka lekarska – poradnia dermatologiczna Joanna Przybyszewska-Goldberg, Poznań
 • Indywidualna praktyka lekarska – chirurgia ogólna i medycyna ratunowa – Maciej Kloc, Łódź
 • Indywidualna praktyka lekarska – lekarz psychiatra Lina Sidchenko, Poznań
 • Indywidualna praktyka lekarska – lekarz radiolog Olha Bukalo, Poznań
 • Indywidualna praktyka lekarska – lekarz radiolog Tetiana Franchuk, Poznań
 • Indywidualna praktyka lekarska – lekarz POZ – Jakub Wierzchowski, Poznań
 • Ratownik medyczny – Krzysztof Majta, Pogotowie Ratunkowe Zbąszyń
 • Ratownik medyczny – Paweł Gondek, Pogotowie Ratunkowe Zbąszyń
 • Ratownik medyczny Marcin Żuchowski – PSP Poznań i Pogotowie Ratunkowe Opalenica
 • Indywidualna praktyka lekarska – lekarz POZ Natalia Pisz, Poznań
 • NZOZ USI Med Poznań
 • NZOZ Medic24 Poznań
 • Ratownictwo Wodne Sp. z o.o. Poznań