Warsztaty i kursy pierwszej pomocy

Warsztat i kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców Poznania

Kurs organizowany w ramach projektu pn „Ratuję, bo potrafię! – warsztaty i kursy pierwszej pomocy” zfinansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznania w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) wspólfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

Zostań Ratownikiem, kończąc darmowy Państwowy Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)

Kurs będzie w sobie zawierał wykłady on-line prowadzone przez lekarza oraz zajęcia praktyczne, których część zorganizujemy w Pracowni Ekonomii Społecznej, część w przestrzeni otwartej, podczas których zrobimy symulacje różnych stanów nagłych. Egzamin państwowy zostanie zorganizowany w Centrum Szkoleniowym Fundacji Akceptacja, co da okazję prezentacji naszego PESu w jego własnej przestrzeni.

Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Kursanci po jego ukończeniu uzyskują tytuł Ratownika . Podczas kursu poznacie w teorii i praktyce następujące zagadnienia:

 • Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 • Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
 • Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne i szczegółowe
 • Poszkodowany nieprzytomny
 • Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególnie)
 • Defibrylator zautomatyzowany, zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i
 • automatyczną
 • Wstrząs
 • Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia,
 • podtopienie
 • Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki
 • piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy, kończyn
 • Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe
 • Taktyka działań ratowniczych – zdarzenia masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej
 • pomocy, logistyka
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 • Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

Poniżej link do zapisów, ilość miejsc ograniczona, decyzje kolejność zgłoszeń – zapisy zamknięte

W ramach projektu zorganizowany zostanie także jeden warsztat pierwszej pomocy. O terminie i formule poinformujemy w późniejszym terminie.