Aktualności, Konferencje, raporty, Projekty, Zapowiedzi "dla osób trans"

Konferencja o Innowacjach Społecznych

20 i 21 marca to dwa dni, podczas których w salach wykładowych Uniwersytetu Jagielońskiego mieliśmy okazję uczestniczyć w wydarzeniu podsumowującym Wiosenny Inkubator Innowacji, w ramach którego wdrażaliśmy projekt poświęcony wsparciu na rynku pracy młodych osób transpłciowych.

Poza poznaniem innych Innowatorów, udziałem w Konferencji podsumowującej projekt, bardzo ważne dla nas było poszukanie inspiracji, jak dalej rozwijać to, co udało się stworzyć w ramach wdrażania projektu. Bardzo pomocny stał się tutaj pierwszy dzień – warsztatowy, gdzie w formule Open Space mieliśmy okazję spojrzeć na zagadnienia rozwijania, kontynuowania, skalowania, finansowania i komercjalizacji naszych działań. Niewątpliwie inspirujące było usłyszeć różne doświadczenia, skonfrontować nasze pomysły z innymi działaniami. I co najważniejsze, nie był to czas stracony. Wręcz przeciwnie. Nie bałabym się nawet powiedzieć, że pobudzający, gdyż uzmysłowił nam, że ogrom włożonego wysiłku nie może pójść na marne. Że nie można pozwolić, by działania te nie miały kontynuacji. Nie ukrywam, że głownie w tym celu pojechałam do Krakowa. I okazało się to cennym doświadczeniem. Coraz bardziej zdaję sobie sprawę, jak ważne i potrzebne jest bycie, rozmawianie, jak ważne są przerwy kawowe. Zresztą formuła Open Space to właśnie „lekko” zmodyfikowana przerwa kawowa. Wróciłam z inspiracjami, nawiązałam ciekawe kontakty, usłyszałam cenne uwagi. I przekonałam się, że w wielu aspektach intuicja już mnie dobrze ukierunkowała.

W kwietniu opracujemy z naszym zespołem konkretny model wsparcia i edukacji w oparciu o wdrożoną innowację i w maju ogłosimy kompleksowy program wsparcia w odniesieniu do rynku pracy (z uwzględnieniem kontynuowania nauki) uwzględniający potrzeby społeczności osób transpłciowych.