Aktualności

Konferencja naukowa w ramach projektu Transpomocnik

30 maja 2023 roku na Wydziale Nauk O Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyła się konferencja naukowa poświęcona tematowi opieki zdrowotnej pacjentów transpłciowych.

Wśród uczestników i uczestniczek byli między innymi członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku oraz studenci kierunku Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego.

Wydarzenie otworzył Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Prof. Dr hab. n. med Sławomir J. Terlikowski, który podkreślił otwartość Białostockiego Uniwersytetu Medycznego w podejmowaniu tematów trudnych, ale ważnych i potrzebnych. 

Podczas powitania głos zabrała także przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku dr Beata Olejnik: “Zawsze musimy być lepsi dla naszych podopiecznych.” – podkreśliła.

O kontekstach etycznych wokół pacjenta trans mówiła w pierwszym wykładzie dr hab. n. o zdr. Ewa Baum, prof UMP z Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W swoim wystąpieniu wskazała jak często osoby trans są obiektem stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji. – “Mamy prawo nie wiedzieć co powiedzieć, jak się zachować, co wolno a czego nie wolno wobec osoby trans. Ale ważne jest żeby pytać, szukać, dowiadywać się.(…) Autonomia pacjenta, prawo do równego traktowania i poszanowanie godności to wartości, które są nadrzędne, niezależnie czy mamy do czynienia z osobą trans czy nie.” – mówiła prof. Ewa Baum.

Do godności nawiązał także doktor Andrzej Guzowski w krótkim wystąpieniu, w którym mówił o konieczności zauważenia drugiej osoby. -“Poszerzajmy swój widnokrąg, dajmy innym prawo do ich emocji. I zauważajmy własne emocje.” – zachęcał doktor Guzowski.

Czy inny to obcy pytała filozoficznie doktor Miłka Maltzan w miniwykładzie odwołując się do nauk Emmanuela Lewinasa. – ”Żaden inny nie powinien czuć się zobowiązany żeby w naszej obecności odgrywać wobec nas jakąkolwiek rolę.” – wybrzmiało mocno w wypowiedzi Maltzan.

Ostatnią częścią spotkania było wystąpienie dr n. med. Piotra Pawła Świderskiego, chirurga wykonującego operacje korekty płci. Doktor Świderski opisał szczegółowo praktyczne aspekty tranzycji MTF (Male to Female) oraz FTM (Female to Male). Z sali padło wiele pytań świadczących o zapotrzebowaniu na wiedzę z tego obszaru wśród pracowników ochrony zdrowia.

Na koniec głos zabrała także Anna Maria Szymkowiak, prezeska Fundacji Akceptacja, która jako osoba transpłciowa przedstawiła własną perspektywę procesu korekty płci.

Po zakończeniu części oficjalnej rozmowy toczyły się jeszcze długo w kuluarach, a w głowach organizatorów zrodziły się pomysły na kolejne wydarzenia edukacyjne wokół tematu tranzycji.

***

Konferencję współorganizował Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

Wydarzenie było częścią projektu Transpomocnik, realizowanego przez Fundację Akceptacja od października 2021 roku.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.