Aktualności, Covid-19

Kończymy kolejny tydzień silnym akcentem

W piątek ponownie byliśmy na koczowisku.

Nasza akcja na koczowisku romskim realizowana jest na zlecenie Miasto Poznań, który finansuje podstawowe zadanie, czyli dojazd ambulansu i pomiar temperatury. Dzięki temu zleceniu mogliśmy zainicjować proces wsparcia tej społeczności w okresie pandemii. Jednak od początku wiedzieliśmy, że tylko nawiązanie współpracy z ludźmi, którzy znają specyfikę tej społeczności, da nam szansę skutecznej realizacji tego zadania. Stąd nawiązanie współpracy z Rozbrat i Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów, które nie tylko, że nas wprowadziło, ale podjęło stała współpracę. Dzięki zrzutce, którą utworzyliśmy w celu świadczenia usług transportu sanitarnego, mogliśmy od razu reagować na pojawiające się potrzeby ze strony społeczności. Dzięki zapasowi kombinezonów, mamy możliwość podjąć więcej działań na rzecz społeczności, jeśli zajdzie taka potrzeba. Właśnie dzięki temu mogliśmy zorganizować dostarczenie środków dezynfekcyjnych, masek i paczek żywnościowych. Lekarstwa i środki opatrunkowe zostały zakupione dzięki wsparciu finansowemu organizacji współpracujących z naszą Fundacją przy wsparciu Romów, którym tutaj chcemy bardzo podziękować. Wspólnota Sant’Egidio Poznańt, Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów, Kolektyw Rozbrat. Dziękujemy Wam z całego serca, bo dzięki Wam nasza pomoc może być bardziej realna i skuteczna. A wszyscy sobie zdajemy sprawę, że dopiero najcięższe chwile przed nami.
Nie może ty zabraknąć także naszych dzielnych studentów ze Studenckie Koło Pielęgniarstwa przy PTP – oddział Wielkopolski , którzy dziś udzielili pomocy pielęgniarskiej kilku mieszkańcom koczowiska a jeden ze studentów – ratownik KPP, koordynował działania pomiarowe.
Obecnie jeszcze bardziej mobilizujemy siły i środki, ale już widzimy, jak z każdą naszą wizytą skala potrzeb rośnie.
Obecnie przyjęliśmy cykl 3 wizyt w tygodniu, do których społeczność już się przyzwyczaiła i nas oczekuje. Nasze obecne zlecenie z Urzędu Miasta kończy się 8 kwietnia, ale mamy już informację, że będzie przedłużona do połowy maja. Nie wiemy jeszcze, czy w częstotliwości 2 czy 3 wizyty w tygodniu. Jednak, bez względu na to, ile wyjazdów zostanie zakontraktowanych, chcemy zachować dotychczasową częstotliwość.

Planujemy kolejne działania, o których już niedługo poinformujemy. Tym razem już bez finansowania ze strony Urzędu Miasta. I tak, jak dotychczas, planujemy objąć naszym wsparciem kolejne grupy tych najbardziej dotkniętych przez los i życie, czyli osoby dotknięte kryzysem bezdomności i uzależnienia. Jesteśmy już po pierwszych rozmowach. W przyszłym tygodniu zajmiemy się już szczegółami. Dlatego tym bardziej potrzebujemy Waszego wsparcia

https://pomagam.pl/mwyknhdm