Aktualności

Komisje Dialogu Obywatelskiego oraz Roczny Program Współpracy

Na ostatnim posiedzeniu KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych byłam jeszcze jako gość. następnego dnia wypełniłam kwestionariusz i nasza Fundacja weszła w skład Komisji. Impulsem była seria spotkań, jakie w ostatnim czasie zostały przeprowadzone w Urzędzie Miasta, a mające na celu dowiedzenie się

jakie zadania powinny realizować organizacje w przyszłym roku w Poznaniu?

W dniu dzisiejszym zostało przez naszą Fundację złożone 5 propozycji z szerokim uzasadnieniem w kilku obszarach działania (promocja wolontariatu, ochrona i promocja zdrowia, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz ratownictwo i ochrona ludności).

Finalizowane są także trwające już ponad miesiąc zainicjowane przez naszą Fundację prace mające na celu złożenie wniosku o powołanie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce Prezydenta Poznania ds Przeciwdziałania Wykluczeniom. W pierwszej połowie czerwca wniosek powinien być gotowy do złożenia.

Jest to kolejny krok w konsekwentnie przez nas prowadzonej polityce rozwoju współpracy z Samorządem Terytorialnym.

 

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.