Aktualności, Covid-19

Kolejny tydzień działań za nami

Mija kolejny tydzień działań naszego ambulansu podczas pandemii COVID-19.

Jesteśmy bardzo zadowoleni i wdzięczni wszystkim osobom i instytucjom nas wspierającym, że wspólnie udaje nam się realizować misję fundacji, którą jest udzielanie pomocy w dostępie do podstawowej opieki medycznej grupom najbardziej wykluczonym. Ostatnie tygodnie bardzo zmieniły profil naszych działań. Nasz ambulans, z podstawowego transportu sanitarnego, zmienił się dosłownie w mały „mobilny punkt porad lekarskich”, który systematycznie udziela pomocy. Jednocześnie byliśmy zdolni, do tego, żeby utrzymać najwyższe środki ostrożności.

Nadal prowadzimy cotygodniowe wywiady dotyczące sytuacji zdrowotnej najmłodszych mieszkańców ogródków działkowych; kontynuujemy badania profilowane dla dzieci do lat 2, m.in. weryfikujemy osiągniecie przez dzieci kamieni milowych rozwoju psychoruchowego, przeprowadzamy badania przedmiotowe, ze szczególnym uwzględnieniem badań bilansowych (m.in. manewry Ortolaniego i Barlowa) i reagujemy na bieżące problemy zdrowotne.

Studenckie Koło Pielęgniarstwa przy PTP – oddział Wielkopolski
Ekonomia Społeczna i Solidarna
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Schronisko Mar-Kot
Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów
Rozbrat
HAHU

Fundacja Amicis, Magovox, Malgorztata Rutkowska, Amica

Dziękujemy za to, że jesteście z nami!