Aktualności, aktualności trans, Projekty, Zapowiedzi "dla osób trans"

Kolejny Mały Grant

W ostatni piątek, w obecności Pani Marty Mazurek, pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania do spraw przeciwdziałania wykluczeniom, prezes fundacji, Anna Maria Szymkowiak podpisała umowę na realizację zadania publicznego (tzw. Małego Grantu) na uruchomienie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób transpłciowych doświadczających dyskryminacji i aktów przemocy.

W ramach realizacji tego zadania, odbyte zostaną konsultacje z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej w celu ustalenia sposobów postępowania w przypadku wystąpienia aktów przemocy.

W uruchomionym punkcie natomiast będzie dyżurował zespół w składzie psychologa, prawnika i osoby transpłciowej. W punkcie tym będzie można zgłaszać wszelkiego rodzaju akty dyskryminacji i przemocy w domu, pracy i przestrzeni publicznej.

Zebrane dane posłużą, poza wskazaniem sposobów rozwiązania zgłoszonych sytuacji, opracowaniu dokumentu, który będzie przedstawiał sytuację osób transpłciowych na terenie miasta Poznania i okolic oraz wskazywał sposoby zgłaszania zdarzeń oraz prawa, jak i proponowane sposoby ich rozwiązywania.

Przed nami ogrom pracy, ale jesteśmy przekonani, że realizacja tego zadania publicznego przyczyni się do podniesienia wiedzy w zakresie problemu transpłciowości i zmniejszenia skali dyskryminacji, jakiej doświadczają te osoby.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.