Aktualności, Covid-19, Projekty

Kilka miesięcy działań już za nami

Od kilku miesięcy prowadzimy projekt wsparcia i współpracy ze społecznością romską. Zaczęliśmy stawiać pierwsze kroki w marcu, we współpracy z Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów, reagując na pandemię COVID-19. Po tych kilkunastu tygodniach wyjazdów ambulansu i wzajemnej nauki, poznawania się, nasza współpraca znacznie się poszerzyła. Obecnie Fundacja realizuje równolegle kilka projektów, dzięki czemu nie tylko odpowiadamy na bieżące potrzeby, ale również możemy podejmować działania na kilku płaszczyznach:

👉medycznej: zapewniając dostęp do badań podstawowych, dzięki cotygodniowym wizytom mobilnego ambulansu, z którego korzystają dzieci oraz dorośli

👉diagnostyczno-monitorującej w związku z COVID-19: zapewniając dostęp do informacji o aktualnej sytuacji w związku z pandemią oraz cotygodniowe mierzenie temperatury

👉poszerzonej asystentury socjalno-bytowej – kilka dni w tygodniu m.in. zapewniając asysty przy wizytach u lekarzy, rejestracji pobytu, organizując dostęp do prawników, projektując dalsze kampanie umożliwiające samodzielne korzystanie z „przyjaznych punktów medycznych”, oraz wspierając i współpracując z pracownikami socjalnymi poznańskiego MOPR.

👉edukacyjnej: pracując nad komponentem warsztatowym i poszerzeniem naszej oferty edukacyjnej m.in. przygotowując warsztaty i spotkania, współpracując z doktorantką z Wydziału Socjologii UAM Katarzyną Czarnotą przy realizacji projektu interwencyjno- badawczego „Dostęp do szczepień – sytuacja imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego w Poznaniu. Stereotypy, diagnoza sytuacji i projektowanie przyszłych działań medycznych” realizowanemu przy Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, po zakończeniu, którego na naszej stronie pojawią się m.in. materiały edukacyjne i dydaktyczne skierowane dla pracowników służby zdrowia.

Dzięki komu działamy?

Oczywiście dzięki Waszemu wsparciu!

💚😀

Magovox

Studenckie Koło Pielęgniarstwa przy PTP – oddział Wielkopolski

Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej

Fundacja Batorego

💥Wprowadzenie szerokiego programu asystentury było możliwe dzięki finansowaniu ze strony niezastąpionych osób z Magovox, które zauważyły konieczność wsparcia!

💥Nasze wizyty lekarskie wspierają Działamy RazemFundacja Batorego

💥Działania podstawowe w związku z COVID-19 realizujemy dzięki finansowaniu Urząd Miasta Poznania