Aktualności, Projekty

Honorowy Patronat

Bardzo się cieszymy, że nasze działania spotykają się z uznaniem Samorządu.

Dwa realizowane obecnie przez nas projekty, kursy pierwszej pomocy ukierunkowane na przeciwdziałanie i udzielanie pierwszej pomocy w przypadku przedawkowania i zatrucia środkami psychotropowymi (projekt realizowany w ramach Małego Grantu ze środków finansowych Miasta Poznania) oraz cykl otwartych spotkań poświęconych profilaktyce prozdrowotnej „Na ławeczce o zdrowiu” (realizowane w ramach dotacji w postaci Mikro Grantu otrzymanego ze środków miasta Poznań za pośrednictwem CIL Regrantingowo) otrzymały

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Poznania

Bardzo dziękujemy.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.