Aktualności

Garażówka na rzecz organizacji Kids Paradise

Nasz Wolontariat Pierwszej Pomocy od początku zorientowany jest na ludzi w potrzebie, ludzi zagrożonych wykluczeniem, dlatego każda inicjatywa, która służy wsparciu osób w potrzebie, może liczyć na nasze wsparcie, jeśli tylko czas i fundusze nam na to pozwolą.