Aktualności

Działamy – Roczny Program Współpracy na rok 2019!

W dniu wczorajszym braliśmy udział w pierwszym warsztacie, który zapoczątkował cykl spotkań, w ramach których będziemy wspólnie z przedstawicielami różnych NGOsów i Urzędu Miasta pracować nad Rocznym Programem Współpracy Miasta Poznań z Organizacjami Pozarządowymi.

Wczorajszy warsztat poświęcony był wskazaniu najważniejszych potrzeb, jakie mają NGOsy w odniesieniu do sposobów wsparcia ze strony Urzędu Miasta. Sam fakt, że już na tym etapie, gdy zaczynają się pierwsze prace, nasz głos jest słuchany. Wczorajsza dyskusja, praca w grupach, określanie priorytetów, pokazały przede wszystkim, że mamy ogromny potencjał, który wsparty w odpowiedni sposób może jeszcze lepiej przysłużyć się mieszkańcom naszego miasta. Potwierdzeniem tego jest fakt, że wielokrotnie obie moderatorki podkreślały, że mamy myśleć o naszych potrzebach przede wszystkim w perspektywie potrzeb mieszkańców, z którymi stykamy się na co dzień.

Wyraźnie dało się odczuć, że w centrum są mieszkańcy. Ta mapa myśli powyżej pokazuje nasze refleksje po wczorajszym spotkaniu. Wyraźnie dało się odczuć, że Urząd i NGOsy mają być równorzędnymi partnerami działającymi na rzecz mieszkańców.

Przed nami dużo pracy, ale wierzymy, że przyniesie ona bardzo dobre efekty.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.