Działalność odpłata – usługi medyczne i profilaktyczne

Na tej stronie prezentujemy usługi, jakie oferuje nasza fundacja przede wszystkim w ramach odpłatnej działalności statutowej

https://akceptacja.org.pl/jestesmydlawas/?page_id=2323
https://akceptacja.org.pl/jestesmydlawas/?page_id=2327
https://akceptacja.org.pl/jestesmydlawas/?page_id=2370