Aktualności

Dostęp do informacji publicznej na wezwanie Ordo Iuris

OŚWIADCZENIE

W dniu 18 lipca nasza Fundacja otrzymała wezwanie do udostępnienia informacji związanych z realizacją zadań publicznych i korzystania z zasobów publicznych (lokale miejskie) z Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris (zwanym dalej Wnioskodawcą).

Szanując prawo obywateli do udostępniania informacji o wykorzystaniu środków publicznych, które zostają nam powierzone na realizację zadań powierzonych w ramach naszych celów statutowych, odpowiadamy pozytywnie na ten wniosek.

Poinformowaliśmy wnioskodawcę, że w związku z okresem urlopowym, późniejszym (po powrocie z urlopu) odczytaniem maila z wezwaniem oraz czasowym brakiem dostępu do części dokumentacji fundacji związanej z okresem urlopowym w biurze prowadzącym księgowość fundacji, prosimy o przesunięcie terminu złożenia informacji.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, jednak pozostajemy w nadziei, że nasz wniosek zostanie uznany i nie zostaną wyciągnięte w stosunku do nas żadne konsekwencje w związku z przekazaniem odpowiedzi zawierającej informacje wnioskowane przez Wnioskodawcę, z kilkudniowym opóźnieniem.

Poniżej znajduje się pismo Wnioskodawcy i nasza odpowiedź, która została w dniu dzisiejszym wysłana wraz ze skanami wnioskowanych dokumentów.

Oświadczamy też, że będziemy wnikliwie obserwować, w jaki sposób przekazane przez nas informacje zostaną wykorzystane przez Wnioskodawcę. Jeżeli w jakikolwiek sposób zostaną naruszone nasze prawa i nasze dobre imię w związku z realizowanymi przez nas działaniami, w których wykorzystujemy środki publiczne, w stosunku do podmiotu czy osoby fizycznej, która naruszy nasze prawa, zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne.

W przypadku chęci zapoznania się z dokumentami, jakie zostały załączone do odpowiedzi na wniosek Wnioskodawcy, można do nas wystąpić z wnioskiem o udostępnienie tych informacji.

Opis sytuacji znajduje się poniżej

https://akceptacja.org.pl/dostep-do-informacji-publicznej/