aktualności trans

Czy osoby transpłciowe „zasługują” na fundacje

W ostatni czwartek odbyła się debata, w której wzięli aktywny udział Paweł Knut z KPH, Anna Mazurczak z Biura RPO, Edyta Baker i Julia Kata z Trans-Fuzji.

Debatę prowadziła Ania Karolina Klys.

Gospodynią debaty była Anna Maria Szymkowiak.

Debacie przysłuchiwało się kilkunastu gości.

Debata odbyła się w gościnnych progach Teatru 8 Dnia.

Podczas ponad półtoragodzinnej dyskusji zastanawialiśmy się nad sytuacją, jakiej doświadczyła nasza fundacja. Skorzystaliśmy tez z okazji, by zastanowić się, jak obecnie wygląda sytuacja środowiska osób transpłciowych i z jakimi problemami boryka się obecnie. Staraliśmy się nazwać problemy, wskazać dobre rozwiązania, szukać analogii do innych niebezpiecznych zjawisk.

W świetle wniosków, do jakich doszliśmy, niepokojące wydaje się zwłaszcza to, że debata spotkała się z tak niewielkim zainteresowaniem (na wysłane listownie ponad 20 zaproszeń zareagowało 5 organizacji, z których trzy były obecne). Podobnie media. zaproszenia zostały wysłane do większości lokalnych redakcji oraz kilku ogólnopolskich. Ani jedna nie zareagowała.

Pozostawimy to bez komentarza. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z wakacyjnego okresu, ale w zaproszeniach wyjaśniliśmy, dlaczego debata musiała odbyć się w takim terminie.

Debata była rejestrowana. Obecnie jest poddawana edycji, po zakończeniu których zostanie udostępniona. Jest także opracowywany dokument, który będzie przedstawiał zagadnienia, jakie poruszone zostały w trakcie debaty. Ten mini raport o obecnej sytuacji osób transpłciowych w Polsce ukaże się wersji elektronicznej (będzie do pobrania na stronie fundacji) oraz w niewielkim nakładzie drukowanym.

Po przygotowaniu wersji wideo debaty zostanie umieszczona obszerna relacja wraz ze zdjęciami oraz zapisem audio i wideo na stronie poświęconej tematyce transpłciowości www.akceptacja.org.pl/trans-akcja/

Zdjęcia autorstwa Edyty Baker.