Aktualności

Czerwiec pełen nowości

W czerwcu wznawiamy zawieszone działania oraz uruchamiamy nowe.

Wznawiamy spotkania grupy wsparcia, punkt informacyjno-konsultacyjny oraz telefon zaufania dla osób transpłciowych.

 

 

 


Po okresie przygotowań zaczynamy realizować pierwsze z zadań w ramach testowania Innowacji Społecznej.

 

 

 


Ustalimy miejsce i termin  na przeprowadzenie kursu ABC Bezpieczeństwa we współpracy z Policją.

Otrzymaliśmy już zapewnienie przeprowadzenia wykładu i kursu samoobrony. Pierwszy kurs będzie realizowany jako działanie dodatkowe w ramach wdrażanej innowacji społecznej dla uczestników projektu


Rozpoczynamy realizację dwudniowych kursów pierwszej pomocy w ramach profilaktyki uzależnień oraz otwartych spotkań prozdrowotnych mających na celu aktywizację i integracje społeczności lokalnej

 

 


Odbędziemy serię spotkań poświęconych zagadnieniom procesu korekty płci w oparciu o wydaną właśnie książkę „Ostatni? rozdział„.


Przeprowadzimy pierwsze spotkanie poświęcone pierwszej pomocy w szkole podstawowej.

Kontynuować będziemy warsztaty terapeutyczno-integracyjne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla poznańskiego Koła PSONI.

 


Sfinalizujemy proces powołania KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds Przeciwdziałania Wykluczeniom.


Sfinalizujemy prace nad propozycjami nad wprowadzeniem nowych priorytetów do Rocznego Programu Współpracy Urzędu Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na 2019.


A poza tym: debata o tolerancji w Łodzi, X Kongres Kobiet w Łodzi, wyjazd edukacyjny do Rawicza. W planach także wyjazd do Lublina.

 


 

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.