Aktualności, Covid-19

Covid-19 a Ci najbardziej potrzebujący

Coraz częściej mamy wrażenie, że COVID-19 ujawnił negatywne skutki trwałego niedofinansowania służby zdrowia i niewydolności systemu opieki…To właśnie te problemy zdają się zdecydowanie groźniejsze, niż sama choroba. Jednocześnie, od kliku miesięcy, zamiast debaty politycznej dotyczącej ciężkich warunków w służbie zdrowia, formatuje się debatę moranlą. Ta druga, w dość wąskich (i bezpiecznych dla decydentów) ramach…w centrum stawia pytanie „komu pomagać w pierwszej kolejności?”… Osoby, którymi, zgodnie z misją fundacji zajmujemy się my, są na końcu… Bezdomni, wykluczeni, ubodzy, dotknięci stereotypami, przebywający w ośrodkach pomocowych stają się „mniej ważni”…Jednak z perspektywy osób odpowiedzialnych za niedofinansowanie służby zdrowia od lat stanowili „problem”.

W związku z trwającymi ograniczeniami dostępu do lekarzy, które mają spłaszczyć tzw. krzywą zachorowań w ostatnich dniach w naszym ambulansie prowadziliśmy m.in. badania ogólne osób w kwarantannie przebywających w ośrodku w Rożnowciach, badania USG dla osób korzystających z opieki Monar.

Mobilny punkt porad lekarskich z USG dojechał również do mieszkańców ogródków działkowych przy Lechickiej.

Następnym wyzwaniem, było zorganizowanie transportu w dobrej atmosferze oraz wsparcie dzieci, których rodzicie wyrokiem sądu zostali uznani za przemocowych. Zgodnie z procedurami, w których często brakuje miejsca na troskę nad emocjami najmłodszych, Dzieci przed trafieniem do bezpiecznego miejsca, musiały udać się z nami na testy COVID-19. Następnie zostały przewiezione do ośrodka opiekuńczego, gdzie mamy nadzieję, że będzie im lepiej. Jednocześnie wszyscy współpracujący przy akcji wykazali się dużą empatią, za co dziękujemy.

💚💚💪💪

Dziękujemy za Wasze wsparcie i zaufanie!

Studenckie Koło Pielęgniarstwa przy PTP – oddział Wielkopolski

Stowarzyszenie Monar Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu