Aktualności, Covid-19

Ciągle w działaniu

Jeszcze trochę info z zeszłotygodniowych akcji!

W ostatnie dni poprzedniego tygodnia działaliśmy interwencyjnie w odpowiedzi na informacje, jakie otrzymaliśmy m.in. od kierowcy innej karetki. Nasz ambulans zajął się transportem, opatrunkiem i zapewnieniem opieki 80-letniej osobie bezdomnej.

Bardzo dziękujemy opiekunom z Rożnowic za bezpieczne przyjęcie nowej osoby!

Prowadziliśmy również cotygodniowe badania dla osób najbardziej potrzebujących w Stowarzyszenie Monar Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu. Tutaj również widzimy, jak bardzo jesteśmy potrzebni z usługami „mobilnego ambulansu”!

Nie zapomnieliśmy o mierzeniu temperatury, działaniach zabezpieczających i diagnostycznych w ramach zapobiegania COVID-19 na terenie ogródków działkowych zamieszkałych przez imigrantów romskich z Rumunii.

Dziękujemy, że jesteście z nami!