Baza Danych Medycznych Osób w kryzysie bezdomności

W ramach innowacji społecznej pod nazwą „Baza danych medycznych osób w kryzysie bezdomności” zostały opracowane narzędzia wraz z instruktażem ich stosowania, do tworzenia wewnątrz organizacji/instytucji niosących pomoc medyczną osobom w kryzysie bezdomności bezpośrednio w ich środowksu przebywania, niezbędne do zbudowania bazy danych medycznych Beneficjentów tych organizacji.

Innowacja powstała w ramach projektu grantowego „Innowacje na ludzką miarę 2. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego.”, realizowany przez Fundację Stocznia i Gminę Miasto Gdynia (nr POWR.04.01.00-00-I110/19) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej znajduje się instruktaż korzystania z opracowanych narzędzi, a pod nim w archiwum do pobrania, komplet narzędzi niezbędnych do posługiwania się bazą