Asystent

Asystent osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy profesjonalne wsparcie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
W ramach tej formy pomocy oferujemy towarzystwo wykwalifikowanej osoby, mającej doświadczenie w obsłudze elektrycznych wózków inwalidzkich oraz elektrycznych pionizatorów. Osoba ta ukończyła kurs transferu osób niepełnosprawnych poświadczony certyfikatem.
W naszym posiadaniu jest w pełni sprawny elektryczny wózek inwalidzki sterowany joystickiem, który możemy użyczać osobom potrzebującym zarówno na krótki jak i na dłuższy okres czasowy.
Bliższych informacji można uzyskać pisząc na naszego maila kontakt@akceptacja.org.pl podając w temacie hasło: „asystent osoby na wózku inwalidzkim”