Americares

Publikacja

W ramach projektu, wykorzystując materiały, które zostały opracowane w ramach projektu Transpomocnik , powstała trójjęzyczna publikacja, której celem jest wsparcie osób transpłciowych oraz specjalistów z nimi pracujących po obu staronach granicy polsko-ukraińskiej. Jest to pionierska publikacja, która przytacza w całości protokół korekty płci obowiązujący w Ukrainie, któy może być bezcenną pomocą dla polskich specjalistów, którzy pomagają osobom trans z Ukrainy.

Edycja 2022

Działania Fundacji Akceptacja w ramach dotacji Americares:

>> 20 dyżurów Mobilnej Pomocy Doraźnej w punktach noclegowych, w czasie któych udzieliliśmy pomocy medycznej i konsultacji lekarskich około 200 osobom z Ukrainy w pełnym zakresie wieku (od niemowlaków do seniorów).

>> 10 Dyżurów stacjonarnych, podczas których przeprowadziliśmy badania diagnostyczne i laboratoryjne, konsultacje kardiologiczne, drobne zabiegi chirurgiczne i dermatologiczne, z których skorzystało około 50 osób z Ukrainy.

>> Prowadziliśmy stały dyżur, o któym informowaliśmy koordynatorów punktów noclegowych.

>> Przeprowadziliśmy 5 interwencji nagłych, w tym doraźne tworzenie izolatoriów połączone z pomocą doraźną w sytuacjach pandemii biegunki i wystąpienia zakażeń Sars-CoV2 (Covid-19)

Największym wyzwaniem logistycznym była organizacja medycznych transportów
międzynarodowych, których zrealizowaliśmy 10: do Danii, Niemiec, Francji oraz na terenie Polski.

Przewieźliśmy 15 osób chorych i z niepełnosprawnościami oraz 10 członków rodzin wraz z bagażami
(w tym wózki inwalidzkie).

To 25 dni w drodze, prawie 17 000 km, 5 przepraw promowych i 3 noclegi
w specjalnym ośrodku opiekuńczym.

Działania przebiegły zgodnie z założeniami, jednak zdecydowanie na pierwsze miejsce wysunęła się
organizacja transportów medycznych międzynarodowych, które wymagały od nas o wiele więcej
pracy przy ich organizacji i rozwiązywania pojawiających się potrzeb i problemów. Transporty te były
długie, przebiegały przez kilka krajów, wymagały opracowania i przygotowania systemu tworzenia
dokumentacji, która usprawniała samą realizację.

Musieliśmy też wprowadzić możliwość zapewnienia noclegu naszym pacjentom w czasie trwających zazwyczaj dwie doby transportach w specjalistycznym ośrodku z usługami opiekuńczymi. Było to dla nas zupełnie nowe doświadczenie, poza tym, mocno różniących się od klasycznych transportów medycznych zlecanych przez firmy ubezpieczeniowe.

Musieliśmy też rozpoznać kwestie ubezpieczenia naszych pacjentów w różnych
krajach w czasie podróży w sytuacji, gdyby była konieczna interwencja w szpitalu (pogorszenie stanu
zdrowia – na szczęście stan taki ani razu nie wystąpił, ale w dwóch przypadkach musieliśmy naszych
pacjentów po dowiezieniu na miejsce zawieźć bezpośrednio do szpitala, co dla nas też było nowym
wyzwaniem).

Przede wszystkim, nadal głównie skupialiśmy się na Punktach Pomocy Doraźnej, a nasze stacjonarne
ambulatorium służyło bardziej jako zaplecze, w którym realizowaliśmy bardziej zaawansowane
zabiegi, niemożliwe do wykonania w punkcie doraźnym.

W naszych działaniach uczestniczyło 3 lekarzy, 3 ratowników kwalifikowanych i 3 ratowników medycznych oraz 1 pielęgniarka.

Zapewniliśmy skuteczną doraźną pomoc medyczną w kilku punktach noclegowych, w których
przebywało kilkaset uchodźców.

Dzięki innym środkom, jakie mieliśmy, mogliśmy dodatkowo zapewnić wykupienie leków dla tych osób, które musiały być leczone. Doposażyliśmy nasze stacjonarne ambulatorium, co pozwoliło uzyskać szybko niezbędne informacje w sytuacji podejrzenia stanów zapalnych, niewydolności nerek, niewydolności układu krążenia.

Największym doświadczeniem jest stworzenie systemu medycznych transportów medycznych z Ukrainy do
praktycznie każdego kraju Unii Europejskiej.

Wypracowaliśmy standardy, zasady i algorytmy postępowania, które pozwalają realizować je skutecznie i z poszanowaniem potrzeb naszych pacjentów.

Edycja 2023

Działalność edukacyjna

Głównym działaniem w naszym kolejnym projekcie finansowanym z grantu Americares są Moduły szkoleniowe: celem jest opracowanie modułu, który uwzględnia sytuację społeczno-prawną w kwestii medycznej osób transpłciowych z Ukrainy. Moduł ma pomóc w nauczeniu studentów i lekarzy, jak komunikować się z pacjentami transpłciowymi, jak unikać brutalnego języka, jak budować dobre relacje, niezbędne personelowi medycznemu do skutecznej pomocy tym osobom. Niewątpliwą zaletą będzie pokazanie polskim studentom medycyny i lekarzom, na co powinni zwrócić uwagę w kontakcie z pacjentem trans z innej kultury (tu ukraińskiej).

Działanie – badania na rzecz osób LGBTQIA+

Rozszerzając działalność naszej Przychodni Akceptacja w Poznaniu, uruchamiamy dodatkowy/bezpieczny dzień na konsultacje: wydzielenie w grafiku prywatnych usług medycznych w Poznaniu (prowadzonych przez Akceptację) dnia dla osób LGBTQIA+, w tym Ukraińców, włączając osoby transgender.

Dzięki grantowi Americares chcemy stworzyć na mapie Poznania bezpieczne miejsce tęczowe dla tych osób, zapewniając im znaczny zakres wsparcia medycznego prowadzonego przez profesjonalny zespół medyków, w tym ukraińskich (mamy już dwie lekarki i jedną pielęgniarkę, jesteśmy po wstępnych rozmowach z kolejnym lekarzem. Co ważne, oni uzyskali już prawo do wykonywania swojego  zawodu w Polsce. Możemy liczyć na pomoc naszych specjalistów (urologia, chirurgia, andrologia, dermatoskopia), co daje nam duże możliwości konkretnego i realnego wsparcia

Badania ambulatoryjne i transporty medyczne – kontynuacja

Grant pozwolił nam wznowić i zwiększyć skalę realizacji transportów medycznych, w których teraz obejmujemy głównie osoby LGBT, ale nie tylko, każdy uchodźca, który znajdzie się w potrzebie, informacja do nas dotrze, a my będziemy mieć  środki, by mu pomóc, zostanie przez nas wsparty w realizacji transportu.

Pracownia ultrasonograficzna – zakup aparatu ultrasonograficznego

Poprzez zakup ultrasonografu, kolejnych testów do naszego aparatu (nota bene zakupionego również z grantu Americares), tworzymy warunki do świadczenia wysokiej jakości usług medycznych dla tych jakże doświadczonych przez los grup wykluczonych i straumatyzowanych ludzi.

Projekt wspierany przez: