Americares

Działania Fundacji Akceptacja w ramach dotacji Americares:

>> 20 dyżurów Mobilnej Pomocy Doraźnej w punktach noclegowych, w czasie któych udzieliliśmy pomocy medycznej i konsultacji lekarskich około 200 osobom z Ukrainy w pełnym zakresie wieku (od niemowlaków do seniorów).

>> 10 Dyżurów stacjonarnych, podczas których przeprowadziliśmy badania diagnostyczne i laboratoryjne, konsultacje kardiologiczne, drobne zabiegi chirurgiczne i dermatologiczne, z których skorzystało około 50 osób z Ukrainy.

>> Prowadziliśmy stały dyżur, o któym informowaliśmy koordynatorów punktów noclegowych.

>> Przeprowadziliśmy 5 interwencji nagłych, w tym doraźne tworzenie izolatoriów połączone z pomocą doraźną w sytuacjach pandemii biegunki i wystąpienia zakażeń Sars-CoV2 (Covid-19)

Największym wyzwaniem logistycznym była organizacja medycznych transportów
międzynarodowych, których zrealizowaliśmy 10: do Danii, Niemiec, Francji oraz na terenie Polski.

Przewieźliśmy 15 osób chorych i z niepełnosprawnościami oraz 10 członków rodzin wraz z bagażami
(w tym wózki inwalidzkie).

To 25 dni w drodze, prawie 17 000 km, 5 przepraw promowych i 3 noclegi
w specjalnym ośrodku opiekuńczym.

Działania przebiegły zgodnie z założeniami, jednak zdecydowanie na pierwsze miejsce wysunęła się
organizacja transportów medycznych międzynarodowych, które wymagały od nas o wiele więcej
pracy przy ich organizacji i rozwiązywania pojawiających się potrzeb i problemów. Transporty te były
długie, przebiegały przez kilka krajów, wymagały opracowania i przygotowania systemu tworzenia
dokumentacji, która usprawniała samą realizację.

Musieliśmy też wprowadzić możliwość zapewnienia noclegu naszym pacjentom w czasie trwających zazwyczaj dwie doby transportach w specjalistycznym ośrodku z usługami opiekuńczymi. Było to dla nas zupełnie nowe doświadczenie, poza tym, mocno różniących się od klasycznych transportów medycznych zlecanych przez firmy ubezpieczeniowe.

Musieliśmy też rozpoznać kwestie ubezpieczenia naszych pacjentów w różnych
krajach w czasie podróży w sytuacji, gdyby była konieczna interwencja w szpitalu (pogorszenie stanu
zdrowia – na szczęście stan taki ani razu nie wystąpił, ale w dwóch przypadkach musieliśmy naszych
pacjentów po dowiezieniu na miejsce zawieźć bezpośrednio do szpitala, co dla nas też było nowym
wyzwaniem).

Przede wszystkim, nadal głównie skupialiśmy się na Punktach Pomocy Doraźnej, a nasze stacjonarne
ambulatorium służyło bardziej jako zaplecze, w którym realizowaliśmy bardziej zaawansowane
zabiegi, niemożliwe do wykonania w punkcie doraźnym.

W naszych działaniach uczestniczyło 3 lekarzy, 3 ratowników kwalifikowanych i 3 ratowników medycznych oraz 1 pielęgniarka.

Zapewniliśmy skuteczną doraźną pomoc medyczną w kilku punktach noclegowych, w których
przebywało kilkaset uchodźców.

Dzięki innym środkom, jakie mieliśmy, mogliśmy dodatkowo zapewnić wykupienie leków dla tych osób, które musiały być leczone. Doposażyliśmy nasze stacjonarne ambulatorium, co pozwoliło uzyskać szybko niezbędne informacje w sytuacji podejrzenia stanów zapalnych, niewydolności nerek, niewydolności układu krążenia.

Największym doświadczeniem jest stworzenie systemu medycznych transportów medycznych z Ukrainy do
praktycznie każdego kraju Unii Europejskiej.

Wypracowaliśmy standardy, zasady i algorytmy postępowania, które pozwalają realizować je skutecznie i z poszanowaniem potrzeb naszych pacjentów.

Projekt wspierany przez: