Aktualności, Projekty

Akceptacja – trzy obszary działań.

Nasza Fundacja realizuje trzy typy działań: 

Przede wszystkim jesteśmy aktywni w trzecim sektorze, skupiające się na problemach, które są czasami nie do rozwiązania dla innych organizacji — np. działając w obszarach wsparcia osób wykluczonych, w kryzysie bezdomności, o różnej formie sprawności. Nie wykluczamy ze względu na płeć, pochodzenie, status ekonomiczny… Działamy projektowo, szkolimy, reagujemy!

Drugi obszar stanowią oferowane przez Fundację działania na zasadach komercyjnych, w ramach których: szkolimy, certyfikujemy, zapewniamy zabezpieczenia imprez, świadczymy profesjonalny transport sanitarny. 

Trzeci obszar stanowią działania interwencyjne, które nie są finansowane z żadnych funduszy stałych (projektów, dotacji). Za umożliwienie bezpiecznej realizacji tych ostatnich dziękujemy firmie Amica, która przekazała nam w formie wsparcia 100 sztuk kombinezonów ochronnych i dwa kartony rękawic!