Aktualności, Wydarzenia, Zapowiedzi "dla osób trans"

05.05.2018 – Posiedzenie kadry Fundacji

Za nami długa majówka, która pozwoliła zregenerować siły, ale też przedyskutować dalsze plany. Na wczorajszym posiedzeniu Zarządu omówiłyśmy zarówno plany na najbliższą przyszłość, ale także zastanawiałyśmy się nad długofalowym działaniem i nad możliwymi sposobami realizacji.

W związku z zakwalifikowaniem się do etapu głosowania w konkursie Tesco, już w tym tygodniu ustalimy z kierownictwem sklepów w Poznaniu, w których będzie można głosować na nasz projekt (region 21: Czerwonak Poznańska 74, Kostrzyn Dworcowa 31, Poznań Serbska 7, Poznań Łużycka 112, Poznań Opieńskiego 1, Swarzędz Cieszkowskiego 39, Tarnowo Podgórne Krucza 1. Ze względów logistycznych pojawimy się tylko w sklepach w Poznaniu) program i daty prezentacji naszego projektu. W ramach tego projektu chcemy zwiększyć możliwości naszego Wolontariatu Pierwszej Pomocy oraz siedziby w udzielaniu profesjonalnej pierwszej pomocy. Podczas pokazów pokażemy przede wszystkim sposoby użycia kołnierzy ortopedycznych i szyn Kramera. Pokażemy także zabezpieczenie poszkodowanego na składanych noszach. Ideą, jaka nam przyświeca, jest stworzenie w rejonie osiedla Zawady miejsca, w którym będzie sprzęt, który pozwoli nam profesjonalnie zabezpieczyć poszkodowanego do czasu przyjazdu zespołu ratowniczego. W przypadku wygrania konkursu za dotację kupimy nosze, profesjonalną apteczkę ratunkową oraz pokryjemy koszty Kwalifikowanych Kursów Pierwszej Pomocy, jakie dwie z nas przejdą w lipcu (kursy będę sfinansowane z środków własnych fundacji jako wkład własny w ramach dotacji z Funduszu PZU). Podczas pokazów pokażemy także nasz sprzęt ćwiczebny i przeprowadzimy instruktaże udzielania pierwszej pomocy. O terminach prezentacji w ramach konkursu „Decydujesz. Pomagamy” poinformujemy już niedługo.

Drugim tematem, jaki omawiałyśmy podczas spotkania były zagadnienia związane z rozszerzeniem wsparcia dla osób transpłciowych. Dwa dni spędzone w Łodzi pozwoliły poznać zalety oraz niezwykle inspirujące możliwości wykorzystania koni w ramach wsparcia ukierunkowanego na budowanie nowej jakości relacji z innymi, ale także z samym sobą. Realizacja tego przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania partnera, który pracuje z końmi, i to w określony sposób. Co ważne, mamy konkretne wsparcie informacyjne i koncepcyjne, więc wiemy czego szukamy (gdyby ktoś stosował hodowlę naturalną i prowadził ją na terenie Poznania lub okolic, prosimy o kontakt).

Kolejnym tematem zainspirowanym pobytem w Łodzi jest temat pieczy zastępczej oraz systemu wsparcia, jaki jest oferowany w jej ramach. Temat ten długo dyskutowaliśmy, zarówno w Łodzi (poznanie zasad) oraz na posiedzeniu Zarządu (potrzeby i koncepcje) w odniesieniu do osób transpłciowych i wprowadzenia tego obszaru w przyszłości jako kolejnego elementu kompleksowego wsparcia społeczności rodzin osób transpłciowych. Dzięki temu, że w najbliższym czasie będziemy pracować nad projektami, w ramach których będziemy współpracować z różnymi instytucjami miejskimi, będzie okazja, by ten temat przybliżyć i podjąć prace koncepcyjne. Zdajemy sobie sprawę, co wyraźnie wczoraj widać było podczas dyskusji na posiedzeniu, że temat jest trudny, ale bardzo potrzebny. Poświęciliśmy sporo czasu temu zagadnieniu podczas wczorajszej dyskusji, dzięki czemu mamy wstępnie opracowane pewne koncepcje uwzględniające wymogi prawne, jakie już niedługo przedstawimy odpowiednim instytucjom.

Ważnym przedmiotem spotkania kadry Fundacji było omówienie spraw kadrowych i podziału obowiązków głównie w odniesieniu do realizowanych obecnie zadań. Mamy już wstępne zgłoszenia na kolejne kursy pierwszej pomocy. Mamy jeszcze przed sobą jeden kurs w hostelu Pogotowia Społecznego. Ilość sprzętu, jaki posiadamy oraz plany rozwoju, w jakim chcemy prowadzić nasz Wolontariat, wymagał osobnej dyskusji, podczas której zastanawiałyśmy się, jak rozwiązać powstające coraz wyraźniej potrzeby logistyczne, oraz, jakie możliwości ten kierunek rozwoju daje i jakie wyzwania, ale i możliwości, przed nami stworzy. Ważnym elementem tego obszaru rozwoju będzie zwiększenie zakresu współpracy w ramach ratownictwa medycznego z naszymi partnerami w tym zakresie.

Ostatnim tematem, jaki dyskutowany był podczas spotkania, były zasady powoływania i funkcjonowania KDO. Nasza fundacja jest inicjatorem powołania KDO. Obecnie trwają rozmowy i ustalenia z zapraszanymi do Komisji Dialogu Obywatelskiego Organizacjami Pozarządowymi. Mamy już kilka deklaracji udziału. W zbliżającym się tygodniu mamy nadzieję zakończyć rekrutację wymaganej liczby uczestników i przygotować dokumenty niezbędne do złożenia wniosku. Zainteresowane NGO’sy zapraszamy do kontaktu. W mailu zwrotnym podamy szczegóły inicjatywy.

Na zakończenie zapraszamy na dwa wydarzenia związane z naszymi działaniami.

Już w najbliższy piątek  IFMSA-Poland Oddział Poznań‎, zaprasza na spotkanie filmowe, podczas którego Ania i Laura poprowadzą spotkanie i dyskusję opartą o prezentację polskich filmów dokumentalnych o transpłciowości.

 

Drugim wydarzeniem, na jakie zapraszamy, to X Jubileuszowy Kongres Kobiet, na którym tak, jak rok temu, będziemy w Parku Kobiet miały swoje stoisko. Serdecznie zapraszamy do spotkania z nami.

 

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.