Aktualności, Covid-19

1 kwietnia – kolejna wizyta na koczowisku.

Dzisiaj w pierwszym dniu zaostrzonych przepisów dotyczących ograniczenia ruchu, podczas wizyty na koczowisku romskim przekazaliśmy nowe graficzne materiały informacyjne prezentujące nowe zasady przebywania w przestrzeni publicznej. Ponownie przeprowadziliśmy pomiar temperatury wszystkich mieszkańców koczowiska. cztery rodziny, które nie są objęte wsparciem MOPR dostały dzisiaj paczki z żywnością i środkami drogeryjnymi. Wszystkie osoby dostały też małe 100-ml buteleczki zawierające środek dezynfekcyjny (rozdaliśmy 120 buteleczek). Będący z nami dzisiaj asystent nauczyciela przekazał materiały edukacyjne dla uczniów SP nr 26 mieszkających na koczowisku.
Z każdą wizytą widzimy coraz większe potrzeby, jakie tam są, dzisiaj przekazaliśmy min komplet opatrunków dla jednej mieszkanki, która musi sobie regularnie robić opatrunki, a wskutek obecnej sytuacji skończyły się jej środki opatrunkowe i nie ma skąd ich wziąć. Dzisiaj po powrocie do siedziby, dużo czasu poświęciliśmy na omówieniu sytuacji i znalezieniu rozwiązań, które pozwolą skuteczniej pomóc tej społeczności, zapobiegając próbom działania na własną rękę, co w sytuacji wprowadzonych dziś ograniczeń może sprowadzić na nich duże kłopoty. Na pewno palącą potrzebą będzie zdobycie środków na zakup żywności dla całej społeczności, bo obecna skala pomocy w obecnej sytuacji jest niewystarczająca.
Na razie cała społeczność jest bezpieczna, nie ma żadnych stanów wskazujących na zagrożenie, ale to się może zmienić z dnia na dzień. Dlatego szukamy kolejnych rozwiązań, które pozwolą skutecznie wesprzeć tych ludzi.
Dzisiaj ponownie działaliśmy w pełnym składzie, czyli
👉 Rozbrat
👉 Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów
👉 Studenckie Koło Pielęgniarstwa przy PTP – oddział Wielkopolski
👉 i nasz niestrudzony 🚑