Konferencja „Innowacje wspierające przejście z systemu edukacji na rynek pracy”

Jednym z wydarzeń związanych z wdrażaną innowacją był udział, na zaproszenie operatora innowacji (Stowarzyszenie Wiosna), w konferencji poświęconej zagadnieniom wsparcia przejścia z systemu edukacji na rynek pracy.

Operator naszej innowacji miał prezentację opartą na doświadczeniach związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w temacie związanym z przedmiotem konferencji.

Konferencja była też okazją do uhonorowania laureatów konkursu „Lider aktywizacji osób młodych”

Dla nas była to okazja poznać najnowsze trendy w skali ogólnopolskiej w temacie, który jest nam bliski, gdyż po zakończeniu etapu wdrożeniowego i sprawozdawczego, będziemy w strukturach fundacji uruchamiać doradztwo zawodowe w temacie transpłciowości o zasięgu ogólnopolskim.

Plany oraz rozwiązania, jakie zostały przedstawione podczas konferencji, min przez przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju, pokazały nowe możliwości, w tym o zasięgu ponadnarodowym, dedykowane podmiotom, które wdrażają innowacje społeczne.

Bardzo ciekawa, także ze względu na możliwość przedstawienia własnych doświadczeń z procesu wdrożeniowego, a także, wskazania w tym bardzo zróżnicowanym gronie, na skalę problemów, z jakimi borykają się na rynku pracy osoby transpłciowe, był panel dyskusyjny w gronie najbardziej wytrwałych uczestników konferencji.

W roku 2019 odbędzie się kolejna edycja konkursu, w którym, nie po to by zdobyć wyróżnienie, ale po to, by zwrócić uwagę na potrzeby młodych osób transpłciowych w procesie przejścia od edukacji do zatrudnienia, zgłosimy swój udział.

Poniżej relacja z konferencji

Konferencja i gala konkursu 2018

Lider Aktywizacji 2018

zdjęcie ze strony polprom.org.pl