Nasze publikacje

Ostatnim naszym podsumowaniem roku 2018 jest prezentacja naszych publikacji

Są to zarówno publikacje poradnikowe, jak i opisujące konkretne zagadnienia.

  • Seria „Praktyczne porady z życia wzięte”

„Jak używać dowodu osobistego, kiedy Twój aktualny wizerunek jest niezgoddny ze zdjęciem lub danymi w dowodzie” przedstawiająca zagadnienia związane z posługiwaniem się dokumentami osobistymi oparte o własne doświadczenia autorki

„Jak ułatwić sobie kontakty ze służbą zdrowia” przedstawiająca -doświadczenia autorki związane z kontaktami ze służbą zdrowia.

  • „Nie bójcie się nas” – broszura przedstawiająca zakres działań fundacji w obszarze transpłciowości. Zawiera metryczki zarządu i współpracowników, opis działań oraz szczegółowy scenariusz szkolenia, jakie przeprowadziliśmy dla Policji
  • „Czy osoby transpłciowe „zasługują” na fundację”. Debata publiczna” Publikacja przedstawiająca przebieg debaty poświęconej rocznej walce z sądem KRS o zgodę na dokonanie wpisów do statutu fundacji w celach jej działania tematów związanych z transpciowością.
  • „Ostatni? rozdział. Historia pewnej tranzycji” Książka w obszerny sposób przedstawiająca cały proces korekty płci w oparciu o prawdziwą historię autorki, wzbogacona o liczne załączniki (wzory pism, zmiany w przebiegu terapii hormonalnej, metryczki specjalistów i poradni, w których autorka przechodziła konsultacje, diagnozy i badania w trakcie procedur korekty.
  • Także w tym roku powstał poradnik w ramach innowacji społecznej poświęcony zagadnieniom wsparcia młodych osób trans na rynku pracy. Jeszcze nie jest gotowy, ale praktycznie tekst i układ jest już gotowy, trwają prace edycyjne, korektorskie, które zakończą się na początku 2019 roku i wtedy publikacja zostanie wydana drukiem. Zostaną też wtedy opublikowane dodatkowe materiały i opracowania, które powstały w ramach wdrażanej innowacji (min obszerne opracowania prawne zagadnień związanych z transpłciowością w odniesieniu do rynku pracy, korekty płci i nauki, opracowania medyczne i diagnostyczne, scenariusze i standardy coachingu, warsztatów kompetencji zawodowych, stażu, prowadzenia wywiadów poszerzonych i wywiadów grupowych).

Poradniki i broszury dostępne są, lub będą, w wersji elektronicznej na stronie fundacji. Wersje drukowane można nabyć w siedzibie fundacji lub wysyłkowo Całkowity dochód z ich sprzedaży wspiera realizację celów statutowych fundacji