Wiosenny Inkubator

„Trans-Akcja. Wsparcie dla młodych osób transpłciowych na rynku pracy”

W ramach Projektów Rynku Pracy nasza fundacja wdraża Innowację Społeczną poświęconą wsparciu młodych osób transpłciowych na rynku pracy.

 

Opis Innowacji        Rekrutacja

wiosennyinkubator@akceptacja.org.pl


„Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach projektu WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI, realizowanego w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 „Innowacje społeczne”, przez Stowarzyszenie WIOSNA w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie”