Indywidualne konsultacje psychologiczne

JESTEŚMY RAZEM Z TOBĄ

Fundacja Akceptacja zaprasza po bezpłatną pomoc psychologiczną dla osób transpłciowych i ich najbliższych. Wszystkie informacje o udzielanej pomocy otrzymają Państwo dzwoniąc pod numer 577223343 lub pisząc na adres: kontakt@akceptacja.org.pl

Zespół naszych psycholożek pracuje z nami od początku działań fundacji, stale poszerzając swoją wiedzę w tym  temacie.

W roku 2020 wsparcie realizowane jest dzięki wsparciu finansowemu

Regulamin świadczenia pomocy psychologicznej dla osób transpłciowych

1. Fundacja Akceptacja z siedzibą przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 149, 61-525 Poznań, reprezentowana przez Prezes Annę Szymkowiak, oświadcza że posiada wykwalifikowaną kadrę psychologów i psychoterapeutów do udzielania pomocy psychologicznej dla osób transpłciowych i ich najbliższych.

2. W ramach darmowej pomocy psychologicznej, osobie zgłaszającej się do fundacji przysługują 3 spotkania po 45-50 minut w terminie wyznaczonym indywidualnie przez psychologa prowadzącego. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

3. Aby uzyskać pomoc psychologiczną, należy wysłać formularz zgłoszeniowy znajdujący się na dole strony. Po przesłaniu formularza, pracownik Fundacji Akceptacja kontaktuje się z osobą potrzebującą pomocy, ustala jej charakter (osobiście, telefonicznie, on-line) oraz dzień, miejsce i godzinę spotkania.

4. Psycholog do którego trafia osoba potrzebująca pomocy, wyznaczany jest przez Fundację Akceptacja i nie ma możliwości jego zmiany.

5. Pomoc świadczona jest osobiście w wybrane dni i godziny w siedzibie Fundacji lub w miejscu wskazanym przez Fundację Akceptacja, takim jak gabinet psychologa współpracującego z Fundacją Akceptacja.

6. Pomoc psychologiczna może być świadczona również po uzgodnieniu w formie on-line poprzez platformę zoom lub telefonicznie.

7. Adresatem pomocy psychologicznej jest młodzież od 14 roku życia za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, osoby dorosłe, rodziny i osoby bliskie osób transpłciowych.

8. Jeśli osoba korzystająca z pomocy odwoła spotkanie z psychologiem w czasie krótszym niż 48 godzin przed wyznaczonym terminem spotkania, wtedy następuje utrata jednego z należnej ilości spotkań. Wyjątek stanowi nagła choroba osoby korzystającej z pomocy lub jej styczność z osobą chorującą na Covid-19.

9. Jeśli spotkanie zostaje odwołane przez psychologa, osoba korzystająca z pomocy nie traci należnej ilości spotkań.

10. Psycholog zastrzega sobie prawo do decydowania o formie pomocy psychologicznej jakiej udziela tj. wsparcie psychologiczne, interwencja kryzysowa, edukacja psychologiczno-seksuologiczna. Psycholog informuje osobę korzystającą z pomocy o jej charakterze.

11. W ramach udzielanej pomocy psychologicznej nie wykonujemy diagnozy na potrzeby sądu i innych instytucji u osób transpłciowych.

12. W dobie zagrożenia epidemiologicznego, w miejscu spotkań z psychologiem mogą obowiązywać dodatkowe obostrzenia dotyczące przyjęć takie jak wymóg dezynfekcji rąk, zachowania dystansu oraz używania masek ochronnych. Osoby z infekcjami dróg oddechowych lub mające styczność z osobą chorą na Covid-19 nie będą przyjmowane. Nieprzestrzeganie wymogów przez osobę korzystającą z pomocy jest równoznaczne z jej zakończeniem.

13. Psychologowie Fundacji Akceptacja nie ponoszą odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a stanem podanym przez osobę zwracającą się o pomoc i za skutki z tego wynikające.

W skład zespołu udzielającego pomocy psychologicznej wchodzą: Karolina Pudełko, Ewa Laskowska, Zofia Szydłowska, Maria Meller

Formularz zgłoszeniowy

https://docs.google.com/forms/d/1kjoxH0t0kHAblVRtnkXexdDX6FCeV87k9–zoJp_sTI