Sądy, Prokuratura, Straż Miejska, Policja…

Realizując założenia, jakie przyświecały wdrażaniu projektu przeciwdziałania aktom przemocy i dyskryminacji na tle tożsamości płciowej na terenie miasta Poznania, odbylismy wraz z naszym prawnikiem serię wizyt w poznańskich sądach, prokuraturze i policji. Skutkiem tych wizyt są wystosowane pisma do Straży Miejskiej, Komendy Policji, Sądów Rejonowych, Okręgowego i Apelacyjnego oraz Prokuratur Okręgowej i Rejonowych, w których zwróciliśmy uwagę na skomplikowaną sytuację osób transpłciowych oraz poprosiliśmy o umieszczenie plakatów informujących o naszych działaniach w zakresie przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji.

Z wielką radością informujemy, że nasza inicjatywa spotkała się z doskonałym przyjęciem. Plakaty umieszczone są w gablotach informacyjnych Prokuratury, Sądów i Komend Straży Miejskiej.

Natomiast z policji został do nas skierowany Kierownik Zespołu Profilaktyki Społecznej Komendy Wojewódzkiej, z którym na serii spotkań roboczych omówiliśmy wszechstronnie zagadnienia związane z transpłciowścią. Rozmawialiśmy o kontroli dokumentów, o przesłuchaniach, rewizjach, zatrzymaniach. Niezmiernie nas cieszy bardzo rzeczowe podejście i wskazywanie nie tylko ograniczeń, ale od razu, szukanie praktycznych sposobów, jak je rozwiązywać.

Obecnie trwają ustalenia wewnętrzne w Komendzie Wojewódzkiej, które mają doprowadzić do cyklu szkoleń dla Policji, które poprowadzić ma zespół w składzie radca prawny, psycholog, trans kobieta i trans mężczyzna.

Szkolenia wstępnie zaplanowane zostały na przełom marca i kwietnia i objąć mają wszystkie Komendy terenowe podległe Komendzie Wojewódzkiej w Poznaniu.

Mamy nadzieję, że ten nowy obszar naszej działalności wejdzie na stałe w nasze działania służące edukacji w zakresie tematu transpłciowości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *