Edukacja seksualna

W styczniu mieliśmy przyjemność brać udział w inauguracji nowego projektu edukacyjnego w Poznaniu, prowadząc wykład „Wzór na płeć” w ramach edukacji seksualnej o/Poznań.

Niedługo pojawi się relacja w wydarzeniach, w której będzie znajdował się link do  zapisu wideo i audio wykładu.

Wokół tranzycji.

Dla każdego autora to wspaniała chwila, gdy może do ręki wziąć swoją nową książkę. Tak stało się już w przypadku książki „Ostatni? rozdział” wydanej pod Patronatem Fundacji Akceptacja a druk której sfinansowany został z Funduszu Stonewall Stowarzyszenia Lambda Warszawa.

Jednak nie tylko druk. W ramach projektu zaplanowane było także kilka spotkań wokół wydanej książki, które mają stać się pretekstem do dyskusji o tym, jak wygląda w Polsce proces korekty płci.

Mamy już za sobą dwa takie spotkanie, a planowane jest jeszcze jedno w czerwcu.

Pierwsze zostało połączone z wykładem dla pedagogów szkolnych i psychologów szkolnych w Kutnie. Pojechałyśmy tam na zaproszenie jednej z psycholożek, która z ogromną pomocą pracownicy poradni doprowadziła do zorganizowania spotkania, na które nas zaprosiła.  Fakt, że akurat odebrana została z drukarni książka o tranzycji stał się dobrym powodem, by spotkanie oprzeć o tą pozycję. Poradnia stała się także jednym z pierwszych miejsc, które otrzymało od nas kilka egzemplarzy książki oraz innych pozycji, których druk był także współfinansowany z Funduszu Stonewall, czyli książki „Nie bójcie się nas” oraz dwóch poradników z serii „Praktyczne porady z życia wzięte”

Już następnego dnia odbyło się spotkanie autorskie, które poprowadziła Agata Grenda, a które odbyło się w gościnnych progach Teatru 8 Dnia. Spotkanie było okazją, by spróbować poznać proces korekty od kuchni. Biorąc pod uwagę, że jest to jedyna tego typu pozycja na rynku księgarskim w Polsce, i prawdopodobnie jeszcze długo taką zostanie, bardzo cieszy, że temat ten zainteresował osoby, które z tematem nie miały praktycznie dotychczas do czynienia. Ta reguła staje się już normą w naszych działaniach, gdyż praktycznie nie spotykamy się z zainteresowaniem naszymi działaniami ze strony środowisk LGBTQIA, o czym zresztą dużo dyskutowałyśmy podczas spotkania.

Spotkanie to stało się także doskonałą okazją, by zobaczyć, jak rozmawia się o tak skomplikowanym procesie, co dało nam fajną perspektywę w kontekście planowanych na jesień spotkań w różnych miejscach, w których będziemy chcieli ten temat omawiać opierając się o książkę.

Książka sukcesywnie trafia w różne miejsca, stając się często pretekstem także do indywidualnych rozmów o temacie transpłciowości. Jednym z ostatnich miejsc, do jakiego trafiła, jest ośrodek adopcyjny, w którym dużo rozmawialiśmy o problemach, z jakimi borykają się pracownicy ośrodka. Rozmawialiśmy o tym, jak wspierać rodziny adopcyjne w sytuacji dzieci nieheteronormatywnych, dzieci z podejrzeniem dysforii płciowej, dzieci interseksualnych. Jak wspierać osoby transpłciowe, które starają się o adopcję. Jak wspierać rodziców, którzy w związku z podjęciem decyzji o korekcie prawnej muszą się rozwieść a mają niepełnoletnie dzieci. Bardzo cenną konkluzją tych rozmów jest deklaracja współpracy w tym jakże trudnym zagadnieniu. Cieszy zwłaszcza fakt, że mamy potencjał, z którym możemy kompetentnie wspierać nie tylko indywidualne osoby/rodziny ale także instytucje. I co znamienne, i co zresztą autorka przewidywała, wstawiając w tytuł książki znak zapytania, piszą się kolejne rozdziały tej historii….

Druk, spotkania (ich obsługa, koszty dojazdu, opłaty za sale, catering itp) teraz, ale przede wszystkim w przyszłości, możliwe są dzięki dofinansowaniu z Fundacji Batorego.

Aktywne wtorki

Dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego z Fundacji im Stefana Batorego możemy wznowić nasze cykliczne działania, zarówno kontynuację, jak i uruchomienie nowych propozycji, które są naszą odpowiedzią na zgłaszane potrzeby.

W budynku Głosu Wlkp ul. Grunwaldzka 19, sala nr 2.26 w godzinach 18:00 – 20:00 zapraszamy w każdy wtorek miesiąca.

Pierwszy wtorek miesiąca to grupa wsparcia dla osób transpłciowych

Drugi wtorek miesiąca to punkt informacyjno-konsultacyjny w zakresie tematu transpłciowości

Czwarty wtorek miesiąca to grupa wsparcia dla bliskich osób transpłciowych (nowość w naszej ofercie wsparcia)

W czasie dyżuru punktu konsultacyjno-informacyjnego można też uzyskać informacje o spotkaniach roboczych dla beneficjentów korzystających z wsparcia fundacji w zakresie procesu korekty płci [F64.0 transseksualizm] (dla osób zainteresowanych skorzystaniem z oferty naszego wsparcia w tym zakresie a nie mających możliwości przyjść w trakcie dyżuru, proponujemy skorzystać z kontaktu mailowego kontakt@akceptacja.org.pl)

Gdy w danym miesiącu jest pięć wtorków, piaty z nich jest terminem rezerwowym, który może być wykorzystany na zorganizowanie spotkania w którymś z podanych wyżej tematów, jak będzie zgłoszona taka potrzeba.

Wsparcie na rynku pracy

W dniu 1 maja rozpoczynamy wdrażanie Innowacji Społecznej w ramach Wiosennego Inkubatora Innowacji.

Zapraszamy młode osoby transpłciowe do udziału w projekcie, w czasie którego w ramach Innowacji Społecznej będziemy tworzyć narzędzia wsparcia dla młodych osób transpłciowych na rynku pracy.

Jest to w takiej skali pierwsze w Polsce przedsięwzięcie, w którym opracowane zostaną praktyczne narzędzia wsparcia.

Opis projektu znajduje się tutaj

„Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

Szkolenie dla garnizonu wielkopolskiego

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy oficjalne pismo z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w którym wyrażona została zgoda na przeprowadzenie wspólnego szkolenia dedykowanego policjantom garnizonu wielkopolskiego. Zgoda ta jest efektem prac, jakie wykonujemy od jesieni zeszłego roku, kiedy to w ramach dotacji z Urzędu Miasta Poznania uruchomiliśmy projekt służący przeciwdziałaniu przemocy i dyskryminacji na tle tożsamości płciowej.

Konsultacje w sprawie szkolenia podczas dyzuru naszego punktu

W ramach tego projektu uruchomiliśmy punkt konsultacyjno-informacyjny, telefon zaufania oraz odbyliśmy szereg spotkań, zarówno z samymi zainteresowanymi, jak i instytucjami, które powinny przyczyniać się do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom. Jednym z efektów tych działań jest dystrybucja plakatów informacyjnych, które znalazły się w gablotach informacyjnych poznańskich sądów, prokuratury i Straży Miejskiej.

Drugim efektem jest właśnie przygotowywane szkolenie, koordynowane przez Komisarz Kingę Fechner, kierownika Zespołu Profilaktyki Społecznej w KWP. Po odbyciu spotkań roboczych został ustalony szczegółowy plan szkolenia oraz jego zakres. Wskazano i omówiono potrzeby, na jakie to szkolenie ma odpowiedzieć i jakie efekty powinno przynieść. Nasze szkolenie będzie kaskadowe, gdyż wezmą w nich udział policjanci z komend garnizonu wielkopolskiego, którzy następnie będą zobowiązani przekazać uzyskaną wiedzę swoim podwładnym.

Spotkanie robocze z Komisarz Kingą Fechner

Podczas rozmów roboczych omówiona została także potrzeba przeprowadzenia szkolenia z policjantami, którzy patrolują ulice. Podczas dalszych prac przygotowujących szkolenie zostanie podjęta decyzja, czy przeprowadzone zostanie osobne szkolenie, czy zostanie uwzględniona ta potrzeba w szkoleniu, które jest już ustalone i którego termin został wyznaczony.

Podczas realizowania innego przedsięwzięcia, związanego z pozyskaniem wsparcia przy remoncie naszego lokalu, spotkaliśmy się z zastępcą kuratora okręgowego, który także wyraził zainteresowanie tego typu szkoleniem.

Samo szkolenie będzie zawierało w sobie zagadnienia społeczne, prawne i psychologiczne. Poprowadzi je nasz zespół, który utworzyliśmy na potrzeby tego projektu : radca prawny Renata Szewczyk, psycholog Zofia Szydłowska i prezes zarządu fundacji, Anna Maria Szymkowiak.

 

 

 

Sądy, Prokuratura, Straż Miejska, Policja…

Realizując założenia, jakie przyświecały wdrażaniu projektu przeciwdziałania aktom przemocy i dyskryminacji na tle tożsamości płciowej na terenie miasta Poznania, odbylismy wraz z naszym prawnikiem serię wizyt w poznańskich sądach, prokuraturze i policji. Skutkiem tych wizyt są wystosowane pisma do Straży Miejskiej, Komendy Policji, Sądów Rejonowych, Okręgowego i Apelacyjnego oraz Prokuratur Okręgowej i Rejonowych, w których zwróciliśmy uwagę na skomplikowaną sytuację osób transpłciowych oraz poprosiliśmy o umieszczenie plakatów informujących o naszych działaniach w zakresie przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji.

Z wielką radością informujemy, że nasza inicjatywa spotkała się z doskonałym przyjęciem. Plakaty umieszczone są w gablotach informacyjnych Prokuratury, Sądów i Komend Straży Miejskiej.

Natomiast z policji został do nas skierowany Kierownik Zespołu Profilaktyki Społecznej Komendy Wojewódzkiej, z którym na serii spotkań roboczych omówiliśmy wszechstronnie zagadnienia związane z transpłciowścią. Rozmawialiśmy o kontroli dokumentów, o przesłuchaniach, rewizjach, zatrzymaniach. Niezmiernie nas cieszy bardzo rzeczowe podejście i wskazywanie nie tylko ograniczeń, ale od razu, szukanie praktycznych sposobów, jak je rozwiązywać.

Obecnie trwają ustalenia wewnętrzne w Komendzie Wojewódzkiej, które mają doprowadzić do cyklu szkoleń dla Policji, które poprowadzić ma zespół w składzie radca prawny, psycholog, trans kobieta i trans mężczyzna.

Szkolenia wstępnie zaplanowane zostały na przełom marca i kwietnia i objąć mają wszystkie Komendy terenowe podległe Komendzie Wojewódzkiej w Poznaniu.

Mamy nadzieję, że ten nowy obszar naszej działalności wejdzie na stałe w nasze działania służące edukacji w zakresie tematu transpłciowości.

23.01.2018 – Dyżur w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla osób transpłciowych

Zapraszamy na pierwszy w tym roku dyżur naszego zespołu specjalistów w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla osób transpłciowych.

Podczas dyżuru można przyjść i porozmawiać o swoich problemach z prawnikiem, psychologiem i osobą transpłciową.

Podczas dyżuru można dowiedzieć się o zagadnieniach medycznych i prawnych związanych z korektą płci. Można dowiedzieć się o rekomendowanych przez nas specjalistach, którzy pracują z osobami trans w Poznaniu. Można zgłosić potrzeby, na które postaramy się znaleźć rozwiązania.

Nasz dyżur kierujemy także do wszystkich zainteresowanych tematyką transpłciowości.

Jeśli zatknęliście się z problemem transpłciowości i szukacie odpowiedzi na nurtujące Was pytania, możecie je zadać nam. Postaramy się Wam odpowiedzieć zgodnie z posiadaną przez nas wiedzą.

Zapraszamy od godz. 18:00 do 20:00. W czasie dyżuru czynny jest też Telefon Zaufania 577 22 33 43

Punkt dyżuruje przy ul. Grunwaldzkiej 19 (budynek Głosu Wlkp, 2 piętro, sala nr 12)

9.01.2018 – spotkanie grupy wsparcia dla osób trans i ich bliskich

Zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie grupy wsparcia dla osób transpłciowych i ich bliskich.

Od tego roku spotykać będziemy się w każdy 2 wtorek miesiąca o godz. 18:30 w siedzibie FAIB (Grunwaldzka 19, budynek Głosu WLKP) w Poznaniu.

Masz pytania dotyczące Twojej tożsamości płciowej?
Jesteś osobą transseksualną, transgenderyczną, transwestytyczną, niebinarną płciowo?
A może to osoba Ci bliska boryka się z takimi problemami?
Chcesz podzielić się z innymi swoimi doświadczeniami w tym zakresie?
Przyjdź i zostań z nami, podziel się swoją historią i wysłuchaj historii innych.

Grupę prowadzimy w porozumieniu z Fundacją Trans-Fuzja.
Spotkania prowadzą psycholog Zofia Szydłowska oraz trans kobieta Anna Maria Szymkowiak (Lukrecja Kowalska)

Szczęśliwego Nowego Roku

W nadchodzącym Nowym 2018 Roku chcemy Wam wszystkim życzyć

Spełnienia Marzeń, Szczęścia, Zdrowia, Sukcesów, Realizacji Wytkniętych Sobie Celów.

Niech ten Nowy Rok usunie w niepamięć wszystko złe, co Was spotkało i zastąpi je samym Dobrem.

Życzymy Wam także Szampańskiej Zabawy Sylwestrowej.

Zarząd i Współpracownicy Fundacji Akceptacja