Wręczenie czeku

Udział w konkursie to jedno, ale niewątpliwie bardzo miłym momentem jest wręczenie nagrody. W tym wypadku czeku za zajęcie 1 miejsca.

Z trzech nagrodzonych projektów tylko my stawiliśmy się na umówiony termin i otrzymaliśmy symboliczny czek za zajęcie pierwszego miejsca.

Mogliśmy podczas tego wydarzenia zaprezentować już zakupiony w ramach uzyskanych środków w konkursie półautomatyczny defibrylator zewnętrzny i dedykowany mu symulator, które to urządzenia  otrzymaliśmy na bardzo preferencyjnych warunkach dzięki nawiązaniu współpracy z Fundacją Projekt AED.