Pierwsza Pomoc

Podstawy udzielania pierwszej pomocy przedszpitalnej są tym, co każdy umieć powinien.
Mimo, że w dużych ośrodkach miejskich wiele inicjatyw, niekiedy wpisujących się w Program Powszechnego Dostępu do Defibrylacji, dostęp do tej wiedzy jest prostszy, a i tak stale słyszy się o sytuacjach, gdy świadkowie nagłego zdarzenia nie udzielają pierwszej pomocy, redukując szanse ofiary na przeżycie, u której nastąpiło Zatrzymanie Krążenia, praktycznie do zera.
Sytuacja w małych miastach, oddalonych od dużych ośrodków miejskich jest jeszcze trudniejsza. Brak Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych powoduje, że temat defibrylacji jest praktycznie nie poruszany na nielicznych spotkaniach poświęconych pierwszej pomocy. Przez to brak jest świadomości o tym, jak ważne jest szukanie możliwości pozyskania takich urządzeń przez społeczności lokalne. Ograniczone zasoby powodują, że edukacja w zakresie pierwszej pomocy jest bardzo nieefektywna, przede wszystkim z powodu małej dostępności. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy w przypadku Nagłego Zatrzymania Krążenia (NZK) jest tym bardziej cenna, że zwłaszcza w przypadku małych miejscowości czy wiosek, czas dojazdu zespołu ratowniczego bardzo się wydłuża i jest o wiele dłuższa niż np w Poznaniu, gdzie i tak nie zawsze zespół jest w stanie przybyć na czas.
Świadomość o tym, jak skutecznym jest udzielanie pomocy z pomocą defibrylatora AED w opinii organizacji, które na terenie całego kraju wcielają w życie ten Program (min Fundacja AED Projekt z Krakowa, z którą współpracujemy), przyczynia się do uruchamiania wśród społeczności lokalnej inicjatyw mających na celu wyposażenie OSP lub w centralnym, łatwo dostępnym dla mieszkańców miejscu, urządzeń AED.

Podczas warsztatów mających na celu przybliżenie działania AED za każdym razem przedstawiany jest cały podstawowy algorytm postępowania w przypadku stania się świadkiem wystąpienia Stanu Zagrożenia Życia, dzięki czemu Program ten w pełni realizuje zadania szkoleniowe w zakresie podstawowych czynności udzielania pierwszej pomocy, w tym podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS – Basic Life Support – Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne)
Skuteczność udzielenia pierwszej pomocy jest niezwykle ważna w pierwszych minutach po stwierdzeniu NZK, gdzie czas reakcji oraz rozpoczęcia RKO jest decydujący dla przeżycia ofiary.
Nie ma ani lepszego ani gorszego czasu na uczenie udzielania pierwszej pomocy. Każdego dnia każdy z nas może stać się świadkiem sytuacji, w której stanie przed wyzwaniem udzielenia pierwszej pomocy. Warto w tym miejscu zadać sobie pytanie, czy w tym momencie, gdybym była/był świadkiem takiej sytuacji, wiedziałabym/wiedziałbym, jak postąpić. My znamy odpowiedź na to pytanie, która nawet w przypadku osób, które w przeszłości uczestniczyły w kursach pierwszej pomocy, często jest negatywna. Dla wyrobienia nawyków konieczna jest powtarzalność, dlatego w naszej opinii każdy czas jest dobry, by tą wiedzę nabywać lub ją utrwalać.

U nas możecie się tego nauczyć. Zapraszamy.

Anna Maria Szymkowiak

Prezes Zarządu