Warsztat z udzielania pierwszej pomocy osobom pod wpływem środków odurzających

Zapraszamy na warsztaty pierwszej pomocy przedszpitalnej, podczas których dużo czasu poświęcamy zagadnieniom wpływu środków psychotropowych, alkoholu, leków czy dopalaczy na stan poszkodowanego.

Ofiara będąca pod wpływem psychotropów nie tylko sama jest zagrożona, ale stanowi tez poważne zagrożenie dla ratowników. Zwłaszcza w odniesieniu do ratowników społecznych, nie mających fachowego przygotowania, świadków zdarzenia, bliskich, przyjaciół jest to szczególnie ważne, by znać zasady postępowania w takiej sytuacji.

Podczas warsztatu przedstawiamy podstawowe zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy a w części dalszej rozwijamy zagadnienia dotyczące uzależnień i przedawkowania.

Miejsce – Centrum Bukowska – Bukowska 27/29
Warsztaty prowadzi ratownik medyczny przy wsparciu instruktorek Wolontariatu Pierwszej Pomocy Fundacji Akceptacja.
Prosimy o rejestrowanie swojego udziału drogą mailową kontakt@akceptacja.org.pl

Warsztaty odbywają się raz w miesiącu.

Podczas warsztatu można zapoznać się i nabyć za niewielką opłatą kolorową ponad dwudziestostronicową bogato ilustrowaną publikacją opracowaną i wydaną przez nasza Fundację na potrzeby tego warsztatu (okładka znajduje się na początku artykułu)

Od uczestników pobieramy niewielkie opłaty (10 – 15 zł/osoba) przeznaczone na pokrycie kosztów dojazdu i zakupu materiałów zużywalnych.