Warsztaty terapeutyczno-integracyjne

W ramach naszego specjalistycznego stałego Wolontariatu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej uruchomiliśmy kolejną propozycję tematyczną.

Warsztaty terapeutyczno-integracyjne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Bazując na scenariuszu Kursu Pierwszej Pomocy opracowany został warsztat dostosowany do potrzeb odbiorców z niepełnosprawnością intelektualną.

Warsztat składa się z dwóch części, teoretycznej i praktycznych ćwiczeń.

Uczestnicy proszeni są o wykonywanie ćwiczeń z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu ćwiczebnego oraz o odpowiedzi na pytania związane z prezentowanymi zagadnieniami.

Warsztat kończy grupowe wręczanie Zaświadczeń.

W warsztatach uczestniczą asystenci/personel pracujący na co dzień z uczestnikami warsztatu, zapewniając fachowe wsparcie i opiekę uczestnikom.


Według oceny personelu WTZ w Wieleniu, warsztat taki spowodował, że podopieczni :

 • Poczuli się bardziej potrzebni
 • Zaczęli ze sobą pozytywnie rywalizować
 • Uświadomili sobie, że oni też mogą pomagać innym, a nie tylko oczekiwać pomocy
 • Poprawiła się ich świadomość z zakresu dbałości o zdrowie
 • Poprawiła się ich pewność siebie
 • Przełamali swoje bariery podczas kontaktu z nową osobą
 • Próbowali przełamać strach przed utratą bliskich osób
 • Poznali nowe urządzenia medyczne, dzięki czemu będą się potrafili odpowiednio zachować w sytuacji zagrożenia życia
 • Uczestnicy ćwiczyli swoją koncentrację oraz dokładność podczas wykonywania ćwiczeń
 • Wzrosło u nich poczucie własnej kompetencji
 • Przeszli kolejny krok ku samodzielności
 • Nauczyli odpowiednio komunikować się w sytuacji zagrożenia życia
 • Wypracowywali gotowość do pomocy innym ludziom
 • Uczyli się podejmować  ważne, samodzielne decyzje

Warsztat trwa 4-5 godzin, optymalna grupa uczestników to 20 osób.

Warsztat ze strony naszego Wolontariatu prowadzi dwóch wykwalifikowanych w instruktażach z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy Wolontariuszy.

Nasz warsztat jest bezpłatny. W przypadku konieczności dojazdu poza teren Poznania, konieczne jest pokrycie kosztów dojazdu.

W trakcie warsztatów wykorzystywany jest sprzęt ćwiczebny zakupiony dzięki wsparciu finansowemu ze środków budżetowych Miasta Poznania oraz Fundacji PZU

Merytoryczną opiekę nad tematem warsztatu w zakresie Pierwszej Pomocy sprawuje Akademicka Społeczność Ratownictwa i Medycyny Katastrof.