Poznańskie Dni Rodziny 2020

W ramach Poznańskich Dni Rodziny edycji 2020 zapraszamy na dwa cykle warsztatów on-line

1. warsztaty z zasad zachowania się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy dla dzieci

2. warsztaty pediatryczne dla młodych rodziców i rodzin oczekujących potomstwa

oraz wydarzenie specjalne

3. pokaz działań ratowniczych z wykorzystaniem certyfikowanego psa ratowniczego

Działania zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem platformy internetowej ZOOM, która umożliwia aktywny udział uczestników. Warsztaty łączą w sobie część teoretyczną i część praktyczną – poprzez prezentacje instruktaży z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu szkolnego. Ze względu na formę on-line, warsztaty będą większy nacisk kładły na zagadnienia, które są w czasie tradycyjnych warsztatów omawiane w postaci wykładu. W przypadku warsztatu pediatrycznego, skupimy się na trzech zagadnieniach, pierwsza pomoc kobietom w ciąży, pierwsza pomoc niemowlakom oraz pielęgnacji niemowlaka.

Każdy warsztat przeznaczony jest 10 uczestników. Każdy będzie zgłaszał się poprzez formularz, w którym oświadczyć będzie trzeba, że uczestnik jest mieszkańcem Poznania. W przypadku udziału w warsztacie kilku osób (członków rodziny, rodzeństwa) wystarczy zgłoszenie pojedyncze (formularz będzie zawierał pole do wskazania ilości uczestników).

Pokaz ratowniczy będzie relacjonowany na żywo. Podczas pokazu zaprezentowane zostaną metody ratownicze stosowane w Specjalistycznych Grupach Ratowniczych. Link do pokazu otrzymają uczestnicy warsztatów, dla których będzie to dodatkowa zachęta do zgłaszania się na warsztaty.

Poniżej znajdują się terminy warsztatów. Przed każdym będzie tworzony link, który umożliwiać będzie udział w warsztacie (po zgłoszeniu, każdy uczestnik dostanie link, który umożliwiać będzie udział w warsztacie).

https://docs.google.com/forms/d/19Zb4v0U_nnJPffg8lxE9r8P3qZni3xzeqql4nKe9POE

Projekt współfinansowany w ramach dotacji Urzędu Miasta Poznań