Badania profilaktyczne chorób układu krążenia

Badania profilaktyczne w profilaktyce chorób układu krążenia

Utrudniony i ograniczony dostęp do Państwowej Służby Zdrowia powoduje, że wiele grup społecznych, w tym zagrożonych społecznym wykluczeniem, narażona jest na znaczne ograniczenia w dostępie do profilaktyki. Ograniczenia finansowe i zdrowotne, ale też strach, często głęboko ukrywany przed samym sobą, o to, że wizyta u lekarza jest związana z występowaniem choroby, powoduje, że osoby te rezygnują lub znacznie ograniczają profilaktykę.

W obszarze chorób układu krążenia mamy wiele grup podniesionego ryzyka. Wiąże się to z ogólnie postępującym z wiekiem obniżeniem sprawności funkcjonowania organizmu, często wzmacnianym przez różne schorzenia i zwiększoną podatność na występowanie stanów chorobowych w tych obszarach. Ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia życia ściśle są związane z zaburzeniami i chorobami układu krążenia. Coraz częściej występuje podniesiony poziom cukru czy cholesterolu, co może prowadzić do ostrych zespołów wieńcowych, udarów. Zwiększa się zagrożenie wystąpienia i pogłębiania się chorób immunologicznych.

Obecnie do grup ryzyka zalicza się już osoby 30-letnie. Stały pośpiech, coraz większy pęd, nadmiar obowiązków, stres, złe odżywanie, ciągły pośpiech, bagatelizowanie sygnałów wysyłanych przez organizm, przyczynia się do coraz większej grupy mieszkańców, których można zaliczyć do grup podniesionego ryzyka. Ze względu na obowiązki zawodowe i rodzinne, często po prostu nie mają czasu korzystać z profilaktyki w ramach przychodni NFZ, czynnych od poniedziałku do piątku.

Od miesiąca lutego 2020 roku do odwołania badania dla mieszkańców Poznania są darmowe w ramach dotacji Urzędu Miasta Poznania.

Terminy badań w lutym

https://docs.google.com/forms/d/1dFjxfviS8e-eujlsEwOuEfGXi3PrKekZ91nnqlg1ZTM

Zakres badań wraz z cenami (dla chętnych spoza Poznania)

Zestaw badań

– EKG spoczynkowe (bez opisu)

– badanie fizykalne z oceną BMI

– pomiar ciśnienia tętniczego

-badania biochemiczne: Cholesterol całkowity, glukoza na czczo, kwas moczowy

– ankieta – Obciążenia rodzinne

Koszt pełnego zakresu badań – 50 zł

Pacjent otrzymuje Kartę badania profilaktycznego oraz wynik badania EKG bez opisu

Badania pojedyncze wraz z cenami

– EKG spoczynkowe (bez opisu) – 20 zł

Opis badania EKG20 zł

– cholesterol całkowity – 15 zł

– kwas moczowy – 10 zł

– glukoza – 5 zł

– badanie fizykalne z oceną BMI – 10 zł

– pomiar ciśnienia tętniczego – 5 zł

Informacje można także uzyskać pod numerem telefonu +48 / 667863841 lub pisząc na adres mailowy kontakt@akceptacja.org.pl

Chętni spoza Poznania mogą przyjść w terminach podanych dla badań bezpłatnych, jednak będą musieli zapłacić.
Dla osób spoza Poznania istnieje możliwość przyjazdu do grupy odbiorców (min 15 osób). Termin w takim wypadku ustalany jest zawsze indywidualnie.
Adres pracowni badań profilaktycznych
28 Czerwca 1956 r, nr 149, Poznań, Wilda, 1 Piętro po lewej stronie